రోజువారీ జీవితంలో ఉత్తమ సలహాలు

మొదటి కేటగిరీలు భాషలు

కళ

ఏ కళ యొక్క రకాలు మరియు కళ యొక్క వర్గం లో కళ యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి. సినిమాలు మరియు కామిక్స్ సంప్రదాయ సౌందర్యం కళ యొక్క ఆరు రకాల కళా సంప్రదాయ విభాగాలు విస్తరించింది. ఇవి: సంగీతం, డ్రామా, సాహిత్యం, చిత్రలేఖనం, శిల్పం, నిర్మాణం, సినిమా, డ్యాన్స్ మరియు స్ట్రిప్.

---------------------------------------------------------

ప్రసిద్ధ లవ్ రీడింగ్

ప్రసిద్ధ ప్రేమ కోట్స్ ప్రేమ ఏమిటి గురించి మాట్లాడండి మరియు అది ఏమి అర్ధం ప్రతి మనిషి జీవితం.ఎవరైనా డిక్లేర్ మార్గంగా తప్ప ప్రసిద్ధ ప్రేమ కోట్స్ మేము ప్రేమ అంటే ఏమిటో మీకు ఆ విధంగా ప్రేమిస్తున్నాను. లవ్ ఒక జ్వరం వంటి: ఇది వస్తుంది మరియు వెళ్ళిపోతుంది, కానీ అది ఏ ప్రభావం ఉండదు. స్టెన్ధాల్
అయితే ప్రేమ, ప్రేమింపబడడం అనుకుంటున్నారా! సేనేక
అది లవ్ ఒంటరితనం రక్షించేందుకు రెండు, కు, కలిసి ఉండాలనే నిజానికి కలిగి ఉంటుంది ఒక మరొక నమస్కరించు. రైనేర్ మరియా Rilke ప్రేమ పిచ్చి లేదు, అది ప్రేమ కాదు. పెడ్రో కాల్డెరోన్ డి లా బార్కా
ఆధ్యాత్మికం లో సంపూర్ణ, పరిపూర్ణ ప్రేమ లో ఎవరు లైఫ్. థామస్ అక్వినాస్
> ప్రోమేతియస్ బౌండ్ ఎసైక్లస్ కంటెంట్

> శామ్యూల్ బెకెట్ GODOT కంటెంట్
వెయిటింగ్ ఫర్

> స్మార్ట్ ప్రేమ గురించి సూక్తులు మరియు ఏ
ప్రేమ

> గ్రీకు దేవతలు
> భూమి కంటెంట్
కేంద్రంగా TO జూల్స్ వేరనే జర్నీ

> అక్షరాల నవలలు అన్నా కారేనినా మరియు వర్గీకరణ యొక్క అక్షరాలు
> ఫన్నీ తమాషా SMS సందేశాలు
> విధి మరియు విధి
న వ్యాఖ్యలు

> డబ్బు న Aphorisms
> ఓడిపస్ రెక్స్ కంటెంట్

> పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు PRIJATELJICE
> శృంగార గమనికలు బెడ్ టైం
> రైన్ కోట్ Gogol రష్యన్ వాస్తవికత

> అభినందనలు Honeymooners, న్యూలీవెడ్స్ కోసం టెక్స్ట్
> Barak 5B Miroslav Krleza ఆలోచనలు మరియు చర్యలను కలిగి ఉంటుంది
> ప్రసిద్ధ లవ్ రీడింగ్
> వ్యాఖ్యలు ప్రేమ మరియు ప్రేమ
డిక్లేర్

> వీడ్కోలు సందేశాలను
> ఫోక్నర్ సౌండ్ మరియు నవల
యొక్క ఫ్యూరీ థీమ్

> యూజీన్ Ionescos విషాద ప్రహసనము కుర్చీ