రోజువారీ జీవితంలో ఉత్తమ సలహాలు

మొదటి కేటగిరీలు భాషలు
నేను నేను చాలా మంచి అనుభూతి, కాని .. మీరు కొనుగోలు చేయగలిగిన ఉంటే 5-6 వారాలలో సమస్య-Im ఒక చిన్న ఉంది నాకు డ్యాన్స్-వేరే ప్రపంచంలో అద్భుతమైన భావిస్తున్న కారణంగా నేను నృత్యం చేయటానికి ఇష్టపడతారు నాకు చాలా ఆనందం, ఆచరణాత్మకంగా అలసటతో కాదు, చేస్తుంది ćwiczyłaś ఉంటే. ఇప్పుడు కొన్ని గంటల తర్వాత, దురదృష్టవశాత్తు, కానీ మీరు