หน้าแรก ประเภท ภาษา

เงิน

คำแนะนำเกี่ยวกับการโอนเงินอัตราดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อบัตรเครดิตโอนเงินที่ประหยัดได้ดอกเบี้ยสูงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ.

---------------------------------------------------------

การปรับตัวของการคืนภาษีประจำปี วิธีที่จะทำ

การปรับตัวของการคืนภาษีประจำปีผู้เสียภาษีอากร u
, ผู้เสียภาษีอากรเก็บ - แต่ละคนสามารถแก้ไขได้ยื่นไว้ก่อนหน้าการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความคิดเห็นการแก้ไขพร้อมกับคำอธิบายเป้าหมายคือการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง, คุณสามารถดูการประกาศแต่ละรายการนอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น. .. / u
ถ้างบการแก้ไขพบว่าจำนวนเงินที่สูงขึ้นของภาษีที่ค้างชำระในงบเดิมเมื่อการปรับต้องจ่ายภาษีพร้อมดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินล่าช้าคุณสามารถตั้งค่าที่ส่วนท้ายของข้อ จำกัด ภาระภาษี - 5 ปีหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ที่กำหนดเส้นตายที่จะจ่ายภาษี
ยังสามารถส่งคำสั่งแก้ไขเพื่อให้การถ่ายโอนร้อยละ 1 ที่ระบุไว้ในปฏิญญาหรือการแก้ไขคือ - องค์กรการกุศลสาธารณะ
ภาพถ่ายที่. คืนภาษี
ยื่นภายในระยะเวลาที่คำสั่งแก้ไขคือ. ภายในหนึ่งเดือนหลังจากเสร็จสิ้นการคืนภาษีที่ยื่นและที่เป็น 31 พฤษภาคม 2012 -; ภาษีที่จ่ายเต็มจำนวนหนี้ภาษีเป็นพื้นฐานในการคำนวณจำนวนเงินจะถูกโอนไปองค์กรการกุศลที่เลือก แต่ไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ยื่น การคืนภาษีประจำปี - ในทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งผู้เสียภาษีอากรตัดสินใจที่จะบริจาค 1% สำหรับเหตุผลที่ดี -.. / ul ประกาศ
การแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสียภาษีอากรไม่ได้มีการส่งการแก้ไขในรูปแบบเดียวกันคำสั่งของการแก้ไขอาจถูกส่ง จดหมายหรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงานศุลกากร.
ไม่ข้อผิดพลาดทั้งหมดที่สามารถแก้ไขคำสั่งของการแก้ไข. ผู้เสียภาษีอากรที่ยื่นหลังจากที่กำหนดเส้นตายในการยื่นใบสมัครเพื่อรับการรักษาภาษีพิเศษสำหรับการจัดเก็บภาษีร่วมกันของคู่สมรสและผู้ปกครองคนเดียว, มีสิทธิที่จะใช้วิธีการของการเก็บภาษีนี้. ที่คุณสามารถทำได้ คำสั่งเท่านั้นถึงวันที่ 30 เมษายนในปีต่อไปปีภาษีพลังงาน
เพื่อการแก้ไขคำสั่งมันถูกระงับสำหรับระยะเวลาของการรักษาภาษีหรือการตรวจสอบภาษี -.. ในการสอบสวนหรือการตรวจสอบสารตกค้างหลังจากการตรวจสอบภาษีหรือการรักษาภาษี - ขอบเขต ซึ่งในการตัดสินใจแก้ไขจำนวนเงินของภาระภาษี. แก้ไข
ฝังศพที่ได้รับอนุญาตในขณะที่ในพื้นที่ที่ควบคุมไม่ได้ดำเนินการเสียภาษีอากรอาจได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขพยานซึ่งได้ประโยชน์จากการบรรเทาทุกข​​์ที่มีอยู่เพื่อให้เขาริมทะเล
ทางกฎหมายใด ๆ รากฐาน .. / u
กฎหมายที่สิงหาคม 29, 1997 - ภาษี - OJ 1997, ฉบับที่ 137, 926 รายการ - ..
> วิธีการรับเพิ่ม
> วิธีการเก็บรักษาบันทึกของรายได้และค่าใช้จ่าย
> ไอรา บัญชีส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุ
> คุณกำลังค้นหาอะไรสัมภาษณ์งาน
> . วิธีการเป็นขั้นตอนสำหรับการเลิกจ้าง
> สิ้นสุดการจ้างงาน เมื่อเราจะได้รับ?
> วิธีที่จะได้รับหนังสือเดินทางสำหรับเด็ก
> เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุน
> วิธีการกำจัดของผู้เช่าที่ลำบาก
> วิธีการโฆษณาสินค้าโดยไม่ได้รับ
> วิธีการค้นหาและวิเคราะห์งานที่เสนอ
> วิธีที่จะเป็นผู้สอบบัญชี
> วิธีการประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
> วิธีการสร้างบัญชี ?
> วิธีที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด: P: P
> วิธีการตั้งค่าสถานรับเลี้ยงเด็ก
> วิธีการลงทะเบียน บริษัท
> . วิธีการแก้ปัญหางานของฟิสิกส์
> ขอบเขตของการขายรวมกับวัสดุก่อสร้างในปี 2012 ไตรมาสที่สอง
> ฮวงจุ้ยในที่ทำงานหรือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมืออาชีพ