หน้าแรก ประเภท ภาษา
เป็นที่ชัดเจนว่าการแพร่กระจายของเบียร์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเพาะปลูก ธัญพืชที่มีการผลิตและการยอมรับจากภาคการเกษตร เบียร์ ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในการที่ มีการเปลี่ยนแปลงจากเร่ร่อนไปใช้ชีวิตอยู่ประจำคือหลังจากที่ ตามด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในความซับซ้อนของสังคมที่มองเห็นได้มากที่สุด ประจักษ์ในการเกิดขึ้นของเมือง วิธีการมันมาถึงเบียร์?