முகப்பு கட்டுரைகள் மொழிகள்

பணம்

பணம் இடமாற்றங்கள், சந்தை விகிதங்கள், கடன், கடன் அட்டைகள், சமநிலை பரிமாற்ற, அதிக வட்டி சேமிப்பு, குறைந்த வட்டி கடன்கள் பற்றி அறிவுரைகளை.

---------------------------------------------------------

நோக்கத்தின் ஒரு கடிதம் சட்ட இயல்பு

. விருப்ப கடிதம் / strongவிருப்ப
u கடிதம் - விருப்ப கடிதம் / strong -. ஒரு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் கொண்டுவர விரும்பும் பேச்சுவார்த்தை கட்சிகள் இடையே பரிமாறி ஆவணங்கள் அனைத்து வகையான உட்பட, கட்சிகள் பேச்சுவார்த்தைகள் பல்வேறு கட்டங்களை மற்றும் ஒரு ஒப்பந்தத்தை அடைந்த பிறகு, ஒத்துப்போகவில்லை - இங்கே அதை மூடவும் நோக்கம் மற்றும் வடிவம், மற்றும் நோக்கத்தை ஒரு கடிதம் சட்ட விளைவுகளை / u
b நோக்கம் மற்றும் வடிவத்தில் / b நோக்கம் நோக்கம்
கடிதம் - .. மக்கள் .. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்பந்த நுழைய விரும்பும் மற்றொரு ஒரு கடிதத்தில் இந்த நோக்கத்தை குறிப்பிடுகிறது நோக்கத்தின் ஒரு கடிதம் அல்லது அதன் உள்ளடக்கங்களை எந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் தேவையில்லை நோக்கத்தின் ஒரு தனி ஆவணம்
கடிதம் மீண்டும் பாய்ச்சல் ஒரு சான்றிதழை தேடும் நபர் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் சார்ந்தது மற்றும் வார்த்தைகளை தொடங்கும்: இந்த கடிதத்தின் நோக்கம் வரிசையில் உறுதிப்படுத்த ... / இல்லை ஏற்றுக்கொண்டு strong, முதலியன ஆவணம் உங்கள் கடிதம் பதிலளிக்கையில் எ.கா. கட்சிகள் இடையே முந்தைய பேச்சுவார்த்தைகள், பார்க்கவும் முடியும் ... நாம் சரிபார்க்க போகிறீர்கள் ... / strong, முதலியன
ஒப்பந்தத்தின் சில உட்பிரிவுகள், பெறுநர் போன்ற உள்ளிடவும்: ஏற்க / strong, உறுதி / strong அல்லது ஒத்து / strong, மற்றும் முன்மொழிவை நிராகரித்தது - நான் ஒத்து கொள்ள மாட்டேன் / strong , உறுதி சில நேரங்களில் / strong அல்லது ஒத்து / strong அனுப்புநர் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் அடிப்படையில் ஒரு இடத்தில் கடிதத்தின் நகலை பெறுகின்றது. இரண்டு கட்சிகளும் அதே ஆவணங்கள் தங்களை பற்றிய பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவுக்கு என்று. எழில், ஒரு எழுதப்பட்ட ஒப்பந்த உள்ளடக்கங்களை கட்சிகள் தீவிரமாக ஒரு கடிதம் கையெழுத்து போட ஒரு ஆரம்ப ஒப்பந்தம்,. இது போன்ற சூழல்களில் தவிர்க்க, செய்தி உள்ளடக்கம் ஒப்பந்தம் பற்றி கடின முடிவுகளை தவிர்க்க தேதி வாக்கு வேண்டும் முடிவுக்கு உத்தேசித்துள்ள சுட்டிக்காட்டலாம்.
b சட்ட இயல்பு / b எண்ண கடிதம் சட்ட விளைவுகளை உருவாக்க பத்திரங்கள், சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு வாய்ப்பு அறிவுரை ஒரு ஒப்பந்தம் கட்சி நுழையும் கட்சிகள் தயார் மட்டுமே ஒரு மாநில வெளிப்படுத்தினர் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை -. இந்த ஒப்பந்த விதிகளின் கீழ் கடிதத்தில் இறுதி முடிவை புள்ளி அல்ல மற்றும் பைண்டிங் இல்லை
பொறுப்புகளை நுழையும் எண்ண கடிதம் பின்பற்றவும் இல்லை ... ஒரு சிறிய கீழே / u ஒரு புகாரை ஒரு தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்றம் seafront முகவரியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் - அது ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் ... குடும்பம் மற்றும் இளம் பிரிவு, குடியிருப்பில் பிரதிவாதி இடத்திற்கு. கீழே
- பக்கத்தின் இடது புறத்தில் - இரண்டு பக்கங்களிலும் உள்ளிடுக u / u, புலம்பல் - பிரதிவாதி - - குழந்தை ஆதரவு செலுத்தும் நபர் - கேட்டுக்கொள்கிறேன் நபர். தரவு குடியிருப்பு பெயர்கள் மற்றும் சரியான முகவரியை பார்க்கவும். அல்லது கட்சி முகவரி எனில், அஞ்சல் முகவரி கொடுங்கள். இரு கட்சிகள் காலியாக்கும்போது பிறகு
, சர்ச்சையில் அளவை தீர்மானிக்க u / u - அது புலம்பல் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது dwunastokrotnej பராமரிப்பு தொகை பதில் சொல்ல வேண்டும். உதாரணமாக, ஏன் மாத குழந்தை ஆதரவு மற்றும் 200 ஸ்லோட்டி ஒரு குறைப்பு அழைப்புகளை ஒன்றுக்கு 800 ஸ்லோட்டி செலுத்த என்றால், ஸ்லோட்டி இந்த விஷயத்தில் கோரிக்கை மதிப்பு 600 x 12 மாதங்கள் = 7200 ஆகும்.
பிறகு, பக்கம் மத்தியில், கடிதம் போட்டு u தலைப்பு / u - ஜீவனாம்சம் குறைக்க ஒரு கோரிக்கை. என்ற தலைப்பில் கீழ்
ஒரு எழுதப்பட்ட கோரிக்கை இருக்க வேண்டும் u / u, முன்னுரிமை நான் இதன்மூலம் கேட்டு வெளிப்பாடு தொடங்கி ...
... குழந்தை ஆதரவு தொகை குறைப்பு ... ஸ்லோட்டி மாதம், புலம்பல் செலுத்த ... சிறிய /-அவளை ..., கவுண்டி நீதிமன்றத்தில் படி ... ஒரு ... துறை ஒரு ... , பதிவு செயல் ...
எனவே, கோரிக்கை பிறவற்றையும், கொண்டிருக்க வேண்டும்:
பராமரிப்பு, புதிய தற்போதைய மதிப்பு, எ.கா. 800-600 ஸ்லோட்டி குறைக்க மற்றும் குழந்தை ஆதரவு அளவை குறைப்பதற்கு - 200 ஸ்லோட்டி பற்றி இந்த வழக்கு - நீதிமன்றத்தில் பெயர், நிலை மற்றும் புலம்பல் சட்ட பிரதிநிதித்துவம் செலவுகள் பிரதிவாதி எதிராக ஆதரவு ஆணை உத்தரவு குறிப்பு எண் - எங்கே பிரதிவாதி மூலம் பிரதிநிதித்துவம் -. / Ul
நியாயப்படுத்த இந்த பராமரிப்பு தேவைகளை குறைத்து இன்னொரு மிக முக்கியமான உறுப்பு u / u. அது தலைப்பு அட்டை நியாயப்படுத்த கீழே மையத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும். நீங்கள் இந்த கூற்றுக்கள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எல்லாம் சார்ந்திருக்க முடியாது. அவர்கள் மத்தியில் இருக்கலாம்: - போன்ற வாடகை கட்டணங்கள், வேலைகள்
இழப்பு மற்றும் நலன்கள் எந்த வலது, வேலையில்லாமல் இருக்கும், ஏழை சுகாதார, அல்லது விபத்து எ.கா. காரணமாக சம்பளங்கள், ஊதியம் குறைவாக திறனை குறைத்து, செலவுகளை நேர்வதில்லை வேண்டும் மின்சாரம், எரிவாயு, முதலியன - கட்டணம் ஆதாரம் சேர்ந்து -. / Ul
நியாயப்படுத்த கையொப்பம் கீழ் வைக்க வேண்டும் u / u.
கோரிக்கை பின்வரும் இணைப்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் u / u:
மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ... திருமணம் சுருக்கமாக புகார் ஒரு நகல்,,, மருத்துவ சாசனம் மற்றும் ஓய்வூதிய பிரிவு வருவாய் பிறப்பு சான்றிதழ் நகல் சுருக்கி, முதலியன / உல்
> நிறுவனத்தின் தொடக்க ஆதரவை எப்படி பெறுவது
> என்ன வெளியீடு நிகழ்வுக்கு பின்னர் மாற்ற முடியும்?
> சதவீதம் எப்படி | அக்கெளண்ட்ஸ்?
> ஈவுத்தொகை கொள்கை வகைகள் மற்றும் ஈவுத்தொகை
நிலைத்தன்மையை

> மற்ற மக்கள் கையாளும் போது உடல் மொழி எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
> கர்ப்ப காலத்தில் மருத்துவ விடுப்பு இழப்பீடு
> ஒப்பந்தம் மூட எப்படி
> இழந்தார் இலாபம்

> அல்லாத பதிவு வாகனம் தண்டனை
> அவுட்சோர்சிங் நிறுவனங்கள் தொழில் சுவையாக பருக்கை
> மைண்ட் மேப்பிங் குறிப்புகள் போல்
> ? எப்படி ஒரு தொடர்பு எழுத
> நீங்கள் overslept அல்லது தீவிரமாக தாமதமாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்
> ஒரு பேக்கரி தொடக்க அடுமனை, வெதுப்பகம் திறக்க எப்படி பேக்கரி உபகரணங்கள்
> வேலை நீங்கள் முதலாளி ஒரு ஊழியர் அனுமதிக்க கூடுதல் நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்ன ஆவணங்கள்
> குழந்தைகள் உயர்த்த பொருத்தியறிதல்
> புகார்கள் மற்றும் வருமானத்தை பரிசு என்ன வகையான உரிமைகளை
> SMEs மூலதனத்தை திரட்ட வாய்ப்பை NewConnect.
> ஒரு நோயாளிக்கு ஊழியர் வெளியிட எப்படி
> எப்படி சமூக வீட்டு வசதி பெற