முகப்பு கட்டுரைகள் மொழிகள்

குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள்

அனைத்து சுகாதார மற்றும் சுகாதாரம் குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள், குழந்தை உடைகள், குழந்தைகள் உடைகள், டயபர், பல் சுகாதாரம் மற்றும் குழந்தை உணவு பற்றி - குழந்தைகள் பாதுகாப்பு.

---------------------------------------------------------

அவரது படுக்கையில் தூங்க உங்கள் குழந்தை கற்பிக்க எப்படி

உங்கள் படுக்கையில் தூங்க உங்கள் குழந்தை கற்பிக்க எப்படி குழந்தை பால் பிறகு குழந்தை தீர்த்துக்கொள்ள முயற்சி, அவள் படுக்கை வைக்க திருமணம் போன்ற எப்படி அழுகை, கட்டி பிடித்து அதிகரிக்க வேண்டும்காலப்போக்கில் மிகவும் படுக்கைக்கு அமைதியாக இதை வைத்து எப்படி படுக்கையில் குழந்தை உண்ணும் பிறகு நிறுத்தப்பட்டது முயற்சி, மற்றும் ஒரு லிப்ட் என அழ தொடங்கியது, பிடித்து,, அது ஆரம்பத்தில் நடக்க முடியும் தனது சொந்த படுக்கையில் தூங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் .. கையில் எடுத்து, ஆனால் வேண்டும். பல முறை நீண்ட இல்லை. கற்று கொள்ள குறைந்தது மூன்று நாட்கள் கொடுக்க.
அது அப்படி இல்லை குழந்தை அவரை மிகவும் சிறிய என்று. நீங்கள் எப்பொழுதும் அவருடன் என்று எப்படி தெரியும், அது இருக்கும்
குறிப்புகள் போல.
முதல் குழந்தை கட்டி, அதை அவரது அறைக்கு
வெளியே போவது இல்லை 2 தன்னை பயன்படுத்துகிறது, படுக்கை விஷயம் உங்கள் குழந்தையை கொடு .. நீ என்ன நினைப்பார்கள் மற்றும் நீ தனியாக இருப்பதாக உணர மாட்டாய்.
> பால் எழுதப்பட்ட 3 மாதங்களுக்கு இந்த ஒரு குழந்தை 3 மாதங்கள் அல்லது என்ன இறுதியில் தொடங்கும் என அர்த்தம் 150ml.czyli?
> போது எப்படி ஏற்று ஒரு குழந்தை சொல்ல
> நீங்கள் கர்ப்பம் என்று பரிசோதிக்க எப்படி
> ஒரு குழந்தை நீந்த கற்று போல |? குடும்பம்
> . சிறந்த மனைவி மற்றும் குழந்தை என்ன மருத்துவமனையில் மற்றும் வீட்டில் பிறந்த?
> வாரம் 33 வது வழியாக கர்ப்ப கர்ப்பத்தின் வாரம், 34 மற்றும் கர்ப்பத்தின் 35 வது வாரத்தில் கர்ப்பத்தின் வாரம் - 35 வாரங்களில் விநியோகம்
> நான் குழந்தைக்கு உடைகள் என்ன அளவு வாங்க வேண்டும்?
> குழந்தைகள் தினம் யோசனைகளின்
> ? எந்த நேரத்தில் நடைப்பயிற்சி, குழந்தையை வெளியே என்பதை
> எவ்வளவு நேரம் நான் உணவளிக்க வேண்டும்
> வேடிக்கை கற்றல்
> மன அங்கீகரிக்க எப்படி, சிறிய
> என்ன, எப்படி dosładzać குழந்தை 6 மாத பால்
> தனியாக தூங்க உங்கள் குழந்தை கற்பிக்க எப்படி
> ? ஒரு குழந்தை என்ன ஒரு கிறிஸ்துமஸ் பரிசு
> கர்ப்பத்தின் வாராந்திர, பதினேழாம் பதினெட்டாம், பத்தொன்பதாம் மற்றும் இருபதாம் வாரம் மூலம் கர்ப்பம் - கர்ப்பத்தின் இரண்டாவது மூன்றுமாத
> முதல் தடுப்பூசி போது
> ஒரு நல்ல பாட்டி எப்படி
> R உச்சரிக்க உங்கள் குழந்தை கற்பிக்க எப்படி
> எப்படி திடப்பொருட்களில் தொடங்க |? குடும்பம்