முகப்பு கட்டுரைகள் மொழிகள்

குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள்

அனைத்து சுகாதார மற்றும் சுகாதாரம் குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள், குழந்தை உடைகள், குழந்தைகள் உடைகள், டயபர், பல் சுகாதாரம் மற்றும் குழந்தை உணவு பற்றி - குழந்தைகள் பாதுகாப்பு.

---------------------------------------------------------

இது கர்ப்பமாக இருக்கும் போது பாலூட்டலாம் பாதுகாப்பாக உள்ளதா? ஆனால் நான் மட்டும் இரண்டாம் காலாண்டில் இறுதியில் மட்டுமே உண்ண வேண்டும் என்று சேர்க்க வேண்டும்நான் மேலே wypowiedzeniami உடன்படவில்லை - ஆனால் நான் மட்டும் மூன்றாவது மூன்று மாதங்களில் இரண்டாவது மூன்றுமாத உணவு இறுதியில் மட்டுமே உண்ண வேண்டும் என்று சேர்க்க என்று குறை பிரசவம் வழிவகுக்கும் ..
> சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள் உங்கள் குழந்தை தயாரிப்பது எப்படி
> நான் குழந்தைக்கு உடைகள் என்ன அளவு வாங்க வேண்டும்?
> பிரசவம் பிறகு வடிவம் மீண்டும் எப்படி பெறுவது
> பெண்கள் சிறுவர்கள் பெற்றெடுக்க போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
> மார்பக இருந்து குழந்தை நிறுத்த எப்படி
> பெப் மாதங்களுக்கு அபிவிருத்தி உங்கள் குழந்தை 2 மாதங்களுக்கு ஒரு மாதம் மற்றும் கைக்குழந்தைகள்
> குழந்தைகள் ஒரு runny மூக்கு சமாளிக்க எப்படி
> என்ன இலியூமினால் மற்றும் அதில் சந்தர்ப்பங்களில் குழந்தைகளை வழங்கப்படுகின்றன?
> 36 வது மூலம் கர்ப்பம் வாரம் கர்ப்பத்தின் வாரம், 37 கர்ப்பத்தின் வாரம் மற்றும் 38 கர்ப்பத்தின் வாரம் - பிரசவத்திற்கு ஒரு சொல்
> ? அது கைக்குழந்தைகள் மற்றும் கொடுக்கிறது என்ன நீர் பிடிப்பு சேவை செய்ய நல்ல என்பதை
> குழந்தைகள், குழந்தைகளுக்கு கொப்பூழ் - போது கழிவு நீச்சல் தொப்புள் மற்றும் பிறந்த - தொப்புள் ஸ்டம்பிற்கு
> என் மகன் இப்போது 6500.mam கேள்வி எடையுள்ளதாக, 4220 ஒரு எடை மூன்று மாதங்களுக்கு பிறந்தார் அது பால் தடிப்படைந்து முடியும் போது, நான் செயற்கையாககர்மா அவர்களை 150 ஒவ்வொரு மூன்று godziny.czy அவரை இன்னும் கொடுக்க ஒரு பிட் glodomorkiem தான் சேர்க்க?
> என்ன உரிமை கர்ப்ப மற்றும் தாய்ப்பால் போது ஒரு வேலை பெண் உள்ளது
> உங்கள் குழந்தை நான்கு மாதங்கள் இருக்கும் போது அது சாதாரண சில நேரங்களில் கடினமாக மற்றும் உலர் கப்பலின் பிற்பகுதி தாய்ப்பால் மற்றும் ஊட்டி Nan HA1 தான் இல்லை.
> குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலி சமாளிக்க எப்படி
> குழந்தைகள் புதிர்
> என்ன உங்கள் குழந்தை காய்ச்சல் இருந்தால் செய்ய?
> போது நான் மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும்?
> மாதாந்தம் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு
> பெட்டைம் முன் ஒரு குழந்தை இரு வழிகள்