முகப்பு கட்டுரைகள் மொழிகள்

உடல்நலம்

ஒவ்வாமை, ஒற்றைத்தலைவலிக்குரிய ஒரு மன அழுத்தம், சாராய சிகிச்சை, சிறந்த மருத்துவ அங்கீகரித்து அறிகுறிகள் போன்ற சுகாதார பற்றி அறிவுரைகளை. ஆரோக்கியமான உணவு, சுகாதார எல்லாம்.

---------------------------------------------------------

குதிகால் வலி

சுமார் பத்து வழிமுறைகளை பிறகு காணாமல் இது படுக்கையில் இருந்து எழுந்திருக்க போது சிறப்பியல்பு ஐந்தாவது காலையில் மிகவும் வலுவான வலி ஏற்படுதல் உள்ளது ...குதிகால் வலி உள்ளங்கால் திசுப்படல அழற்சி குதிக்கால் எலும்பு கீழ் பகுதியில் வலி வெளிப்படுத்தவில்லை, மற்றும் தொடக்க புள்ளியாக petnoj எலும்புகள் மற்றும் அதிக பயன்பாடே அறிகுறிகள் (engl. அதிக பயன்பாட்டு காயங்கள்) என்று அழைக்கப்படும் குழுவின் ஒரு சேதம் மணிக்கு திசுப்படலம் உள்ள கொலாஜன் இழைகள் சேர்ந்துவிட்ட mikrooštećenja இதனால் சரிவு (சீரழிவின்) விளைவாக ஏற்படுகிறது. அறிகுறிகள் முக்கிய அறிகுறி petnoj எலும்புகளில் அங்கால் திசுப்படலம் ஆரம்ப கட்டத்தில் வலி உள்ளது. வீக்கம் மிகவும் அரிதான போது சில நேரங்களில் வலி, கால் (நீள்வட்ட வளைவு சேர்த்து) உள்ளே பரவுகிறது. ஒரு டஜன் வழிமுறைகளை பிறகு காணாமல் இது படுக்கையில் இருந்து எழுந்திருக்க போது சிறப்பியல்பு ஐந்தாவது காலையில் மிகவும் வலுவான வலி ஏற்படுதல் உள்ளது. நோயாளிகள் பெரும்பாலும் வார்த்தைகள் உணர்வு விளக்குகின்றன - "நான் ஐந்தாவது ஒரு ஆணி போல் இருக்கிறது." நீங்கள் இயங்கும் தொடங்கும் போது நிச்சயமாக, இது போன்ற ஒரு வலி நடக்க முடியாது, மற்றும் நீடித்த உட்கார்ந்த பிறகு எழுந்திருக்க போது.
> தீக்காயங்கள் மற்றும் சிகிச்சை
> பழ மரங்கள் மற்றும் அவர்களின் பண்புகள்
> மூளை தண்டு
> LADIOMIL
> முதுகு குறைபாடு
> ஓய்வெடுக்க எப்படி
> தசைநாண்கள் மற்றும் அழற்சி
> புற மூல நோய்
> தொடை எலும்பு
> பால் பால் உணவு ஒரு தீமையானது?
> எப்படி இயல்பாகவே உங்கள் பார்வையை பாதுகாக்க?
> கருப்பை சுரப்பு திசுக்கட்டி
> வயிற்று தசைகள் மித்ஸ்!
> சிறந்த நினைவக எவ்வளவு மூளை உடற்பயிற்சி, மூளை பயிற்சிகள், பயிற்சிகள்
> யோனி ல் கேண்டிடா பாக்டீரியா, பாக்டீரியா
> ஆற்றல் சேர்க்க எப்படி
> மனச்சோர்வு நோய்
> உடல், பலவீனம் மற்றும் சோர்வு என்ற நிலைமை மதியம் ஓய்வு
> ஸ்ட்ரெப்டோகோகஸ்
> ஆப்பிள் வைட்டமின்கள்