Najlepšie rady pre každodenný život

Domov Články Jazyky

Peniaze

Tipy o prevod peňazí, trhovými sadzbami, pôžičky, kreditné karty, prevod zostatku, vysoké úrokové úspory, nízke úrokové pôžičky.

---------------------------------------------------------

Ako inzerovať telekomunikačné služby

Ako inzerovať telekomunikačných služieb u V prípade problémov s telefónom, alebo prístup k internetu, mali by ste sa najskôr obrátiť na poskytovateľa služiebStredisko u V prípade problémov s telefónom, alebo prístup k internetu, mali by ste sa najprv obrátiť na poskytovateľa služieb, ak nie, mali by ste podať sťažnosť / U
u Sťažnosť môže byť podaná ústne ... telefonicky alebo písomne ​​v tejto situácii, musí osoba oprávnená na zastupovanie poskytovateľa služby potvrdí prevzatie Existuje možnosť žaloby elektronicky -. potom vyžadujú písomné potvrdenie od operátora by mala byť dokončená do 14 dní, ak doba do úvahy. Sťažnosť môže byť podaná v každom servise. / u
b u Aké informácie by mali obsahovať požiadavku / u / b
meno a meno alebo názov spoločnosti , adresa a miesto podnikania, identifikovať predmet sťažnosti a inzerovanej čas, reprezentácia okolnostiam odvolania, registračné číslo - účtu alebo zmluva -, Dátum uzavretia zmluvy a zistil, že to začalo poskytovanie telekomunikačných služieb je poplatok - žiadosť o platbu - číslo bankového účtu alebo zaoberať sa nárok na náhradu alebo žiadosti o úver proti budúcich platieb - ak sa spýtate za poplatok - týždeň. a podpis účastníkov / ul
u Prevádzkovateľ má 30 dní na odpoveď Ak sa tak stane, má sa za sťažnosť / u
b aké obdobie môže podať sťažnosť? / b Sťažnosť môže byť podaná do 12 mesiacov od konca mesiaca nasledujúceho po prerušení služby alebo dňom, kedy je služba nie je správne vykonaný alebo do 12 mesiacov odo dňa prijatia neoprávnene poplatky za poskytovanie telekomunikačných služieb.
b Čo odpoveď musí obsahovať operátor / b
názov jednotky, ktorá sa bude zaoberať sťažnosťami, právny základ, rozhodnutia - pozitívne alebo negatívne - na sťažnosti, stanovenie výšky a načasovanie ich príspevky odberatelia účtu, ak prevádzkovateľ považuje za oprávnené sťažnosti, oznámenia o konaní o opravnom prostriedku a takmer vyčerpané tvrdenia v súdnom konaní, podpis oprávnenej osoby, s uvedením ich oficiálne stanovisko / ul
u Ak prevádzkovateľ nepovažuje sťažnosť vo odpoveď by mala byť komplexná skutkové a právne základ - zásielka musí byť doručená poštou doporučene - .. Ak nie je riadne posúdené Sťažnosť môže obrátiť na súd / u
Čo b poplatkov za dovolenku v komunikácii / b Ak nemôžete odvolať sa proti výške odškodnenia, bude poskytovateľ služby sa vypočíta v súlade s ustanoveniami zákona o telekomunikáciách týždeň
u Ak si nie ste istí, prosím obrátiť sa na Úrad pre elektronické komunikácie vo Varšave - uke spotrebiteľské informačné centrum tel: 801 900 853 alebo 22 534 91 74 - / u
u Právny základ:. / u
zákon z 16. júla 2004 - Zákon telekomunikácie - Zákony 2004, č 171, pravdepodobne 1800 - minister pre infraštruktúru ..
od 1. októbra 2004 o spôsobe a postupe pre sťažnosti a podmienok, ktoré musí splniť obvinenia z telekomunikačných služieb -. DZ Sk 2004, č 226, bod 2291 - ..
> Ako urobiť daňové identifikačné číslo
> NÁVRH akcií
> . Ako si vyrobiť džungli audio
> Starostlivosť o životné prostredie je v móde
> Mind Mapping ako by v komentári
> týždeň ako zvýšiť svoj kredit
> online registráciou OPF takže je to možné
> Ako sa stať audítorom
> zvoliť a stredné školy
> IRA Individual Retirement Account
> .. Ako na obálku
> Čo robiť, čo zaspal alebo vážne omešká
> .? Ako ušetriť elektrinu
> úspešná akcia, kľúčom k úspechu
> Čo CEIDG alebo ich vlastné podnikanie cez internet
> . Ako riešiť úloha z fyziky
> . Ako zaplatiť daň z internetových príjmov zo zahraničia
> Náhrada za pracovnú neschopnosť v čase tehotenstva
> Ako sa stať zahraničný korešpondent