بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

ورزش و تفریح ​​و سرگرمی

اطلاعات بیشتر در مورد ورزشی - فوتبال، هندبال، بسکتبال، اسکی - و همه نوع تفریح ​​و سرگرمی - شنا، پیاده روی، ایروبیک، برنامه ورزش و مزایای پیلاتیز.

---------------------------------------------------------

چگونه به معده تخت است مجموعه ای از تمرینات برای عضلات شکم

معده مسطح است مجموعه ای از تمرینات برای تمرین عضلات شکم یکی از موثر ترین راه برای یک شکم صافو ورزش BR یکی از راه های موثر ترین مطالعات شکم مدت مسطح کرده اند نشان داده شده است که ورزش منظم خواهد شد کمک به ما رسیدن به راز اثر کامل نهفته در خستگی های بزرگ عضلات شکم، و که این ساده ترین وظایف زیر نیست ... مجموعه ای متشکل از تنها چهار تمرین، که ورزش به طور منظم همراه کمک خواهد کرد اینچ بیش از حد ریختن شما را از شکم خود را برنامه به u دانلود در یک نگاه / U انجمن سه روز در هفته. ورزش شکم در زیر نشان داده شده است او را به شکل دانلود راست پنج روز در هفته، 30 تا 40 دقیقه آموزش قلبی، می توان آن را به پیاده روی تند، شنا، دویدن و دوچرخه سواری کمک خواهد کرد که tłuszczyk شکم رایت شما غیر ضروری بعد از آموزش به سختی نفس خود را، گرفتن، اما باید قادر به صحبت می کنند جملات کوتاه دانلود روزانه .. توجه به اندازه حمل و نقل پست الکترونیکی، خوردن غلات سبوس دار، سبزیجات، میوه ها، کم لبنی چرب و چربی های سالم به منظور ارتقاء اثر زندگی را در حدود 1600 - 1800 کالری، گسترش در تمام وعده های غذایی طرح به u آموزش دانلود .. / U انجمن دوشنبه - ورزش های شکمی و قلبی آموزش دانلود سه شنبه - قلب تمرین لینکدانی چهارشنبه - پنجشنبه بقیه صفحه اصلی - ورزش های شکمی و تمرینات قلبی یکنواختی دانلود جمعه - شنبه تعطیلات - ورزش های شکمی و قلبی آموزش دانلود یکشنبه - دانلود قلبی تمرین 3 ست از هر تمرین انجام شما می توانید گردن و شانه ها را شل کنید. دانلود در یکی دیگر از ورزش، به جای نگه داشتن دست ها در طرف از بدن که در آن آنها می توانند از ماهیچه های شکم، قرار داده و آنها را بر سر کمک کند. این اجازه می دهد تا عضلات شکم فعال تر خواهد بود. دروغ خود را در پشت، اسلحه خود را راست و حرکت آنها را بر سر. دست گرفتن مبلمان و یا حصار. زانوها خم شده به آرامی پاها را بالا ببرد. عضلات شکم خود را به فشار بر روی زمین و بلند باسن خود را سفت. هنگام بلند کردن باسن خود را به یک نفس عمیق بکشید، و اجازه دادن به آنها را نفس بکشم. در یک مجموعه، نه 21 تکرار تسهیل دانلود. در طی ورزش، حرکت دستان خود را قرار داده و در سمت نقص بدن دانلود. صاف پاها توصیه شما دانلود: شما احساس تنش از عضلات شکم، پاها و یا پشت. راست لگن. فکر بالا بردن لگن خود را، جلو و زانوهای خود را به سمت قفسه سینه خود، توقف دانلود در صورت: شما می توانید باسن را از روی زمین کشیدن نیست، بلند گردن شما و شانه های محکم دانلود ورزش بعدی نیاز به بالا بردن بدن بالا و پایین به سفت شدن عضلات شکم خود را. تعادل در tailbone، پاها باید مطرح شود و کمی از زانو خم شده، دستها باید به طرف بدن باشد. اطمینان حاصل کنید که پشت خود را راست و قفسه سینه برداشته شده است. کمر و شل شدن دستها و پاها خود را، و سپس بازگشت به موقعیت شروع است. در یک سری، نه 11 تکرار دانلود آسان تر: دست ها می تواند معلولیت دانلود گرفتن .. برای هر دست را به 1،5 به 2،5 دمبل نکات دانلود: نگاه مستقیم به سمت جلو، نگه داشتن چانه شما به موازات کف اتاق. اجازه ندهید که خود را به عقب قوسی و سلاح به سمت گوش ها نقل مکان کرد برای جلوگیری از این عمل اگر دانلود. شما قادر به نگه داشتن دست ها و بالا nógw نیست. شما نمی توانید بلند قفسه سینه شما شروع به صدمه زدن به گردن یا پشت خود را. ورزش آخرین به دانلود بسیار دشوار است، به خاطر حفظ موقعیت درست خواهد شد مورد نیاز برای اجرای عمیق ترین عضلات شکم. را آنها همیشه پایان برای جلوگیری از آسیب و در نهایت، عضلات شکم کاملا خسته. دروغ و آرنج راست خود را به سطح دست، کف پای صاف، یک پا از طرف دیگر در تماس هستند، دست چپ خود را روی ران استراحت. عضلات شکم خود را سفت کرده و لگن قرار دهید و پاها را از روی زمین بلند. برگزاری این موقعیت را برای چند ثانیه تا زمانی که من خسته شده بود و بازگشت به موقعیت شروع است. ذخیره هر زمان. انجام سه مجموعه قبل از تغییر جهت تسهیل دانلود. خم شدن زانو و تعادل شما را بر روی ساق پا از زانو به واقع نقص پایین دست دانلود. دست چپ خود را صاف کرده و آن را در RY اشاره. دانلود نکته: سر، گردن، قفسه سینه، باسن و پاها در یک خط مستقیم نگه دارید. بلند نیست و آیا تمام وزن بر روی آرنج و شانه تمرینات تکیه می کنم به ترک اگر دانلود. خم شدن لگن به سمت زمین است. درد در گردن، گردن یا پشت. شما می توانید بدن خود را در یک خط را نگه می دارد.
> چگونه برای اندازه گیری دور باسن
> تمرین برای ABS
> چگونه می توان به تخصصی 5050
> چگونه برای تمرین دادن عضلات شکم خود را
> چگونه برای درمان سرمازدگی ER
> چگونه به نوشیدن گلوتامین
> چگونه برای جلوگیری از صدمه در طی آموزش
> چگونه این کار را بر روی ساعد خود را
> چگونه هشت پا با استفاده از رول کاغذ توالت | سرگرمی و بازی
> . پا گرفتگی
> چگونه برای شروع عمل
> چگونه به بازی briscola briscola و چمن، دو، قوانین بلیط برای Briscola
> چگونه به کلاس رقص سالسا رقص سالسا، گام های رقص کفش برای سالسا
> چگونه به رقص در دیسکو
> ایروبیک خوب است
> چگونه به یک برنامه دوچرخه سواری آموزش دوچرخه ثابت ورزش
> چگونه می توان به پیاده روی تناسب اندام خود را بهبود بخشد.
> Windsurfing: چگونه به پیش بینی باد
> چگونه لباس اسکی
> چگونه می توان با خیال راحت سوار آموزش دوچرخه سواری در دوران بارداری