بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

نام اعداد ، شماره عناوین سرنوشت

نام اعداد : شماره از نامه خود را به نام اولین و آخرین شماره گرفته شده را می دهد سرنوشت numerological....NO حاصل از حروف نام خود را به تعداد سرنوشت numerological. این تعداد که از استعدادها و نگرش است. اگر مجموع به نام شما است ، برای مثال 23 ، پس از آن از مجموع 2 +3 است ، و آن بدان معنی است که شماره شما 5 1 -- AIP C ، 2 -- FYR DZ ، 3 -- VKS S ، 4 -- GLT ، 5 -- LJ C D W ، 6 -- D. MU ، 7 -- ENFY ، 8 -- W NJ HQ و 9 -- ZOC
> چگونه به ثروت Gatanje خواندن قهوه
> یکشنبه در عقرب سیاره در طالع بینی
> KAMEN سنگ جواهر عقیق سبز و طالع بینی
> Labradorite کریستال ، سنگ جواهر -- شارژ و اهمیت
> فال SETTING علایم ، لئو و برج ثور
> سنگ جواهر الماس در سنگ های قیمتی و فونت
> ماه در برج جدی
> DREAM بلند -- sanjarica تعبیر خواب
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- سنبله سرطان صعودی
> عقرب صعودی Horoscope دلو و podznaci
> فال SETTING علایم ، لئو و قوس
> لئو صعودی برج حمل -- بالا رونده در یک فال و ویژگی podznaka
> DREAM گل -- sanjarica تعبیر خواب
> ماه در فال
> برج جدی و کمان عشق فال مقایسه
> برج جدی Horoscope سنبله بالا رونده و podznaci
> پرتاب لوبیا ، مشاهده و پیشگویی در حبوبات -- لوبیا خواندن است اشاره
> چگونه برای پیروزی در ویرجین ویرجین و در عشق -- مرد و زن سنبله
> مراسم تشییع جنازه DREAM ، مراسم تشییع جنازه -- sanjarica تعبیر خواب
> لمسی از سیاره در برج جدی Horoscope