بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> دلو و دلو عشق فال مقایسه
> مشتری در ترازو سیارات در فال
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- سرطان برج جدی صعودی
> سرطان و سنبله Horoscope صعودی podznaci
> چگونه از راه بدر کردن عقرب و عقرب در عشق -- مردان و زنان عقرب
> فال صعودی سنبله و ماهی podznaci
> حمل و دلو Horoscope توافق نشانه
> اتاق خواب شویی FENG و موقعیت تخت به خواب -- چگونه برای ایجاد یک اتاق خواب
> زحل در برج جدی سیارات در فال
> Horoscope لئو و لئو صعودی podznaci
> DREAM دندان ، دندان -- sanjarica تعبیر خواب
> DREAM کودک -- sanjarica تعبیر خواب
> DREAM بیماری -- sanjarica تعبیر خواب
> RIBA BLIZANAC نشانه ترتیب صعودی و podznaka
> Horoscope عقرب قوس صعودی و podznaci
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- ترازو سرطان صعودی
> RIBA RIBA نشانه ترتیب صعودی و podznaka
> مراسم تشییع جنازه DREAM ، مراسم تشییع جنازه -- sanjarica تعبیر خواب
> DREAM لباس -- رویای تفسیر sanjarica
> کریستال هماتیت ، سنگ و طلا و جواهر هماتیت -- تمیز کردن و پر کردن