بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> اعداد شماره 6 تحلیل Numerological از تاریخ تولد
> Horoscope عشق موازی -- ترازو برج حمل و عشق
> سیاره زهره در سرطان Horoscope
> جمینی علامت زودیاک -- یک زن و خواهر دوقلوی یک مرد
> ثبت مشخصات STAR سنبله سنبله
> DREAM بیماری -- sanjarica تعبیر خواب
> سرطان البروج نشانه لئو بالا رونده و بالا رونده
> زحل در ترازو سیارات در فال
> آسپرین
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- سرطان صعودی حوت
> نپتون در برج حوت سیارات در فال
> انباشته در فال -- عقرب و برج جدی
> لئو Horoscope BLIZANAC بالا رونده و podznaci
> Horoscope عقرب قوس صعودی و podznaci
> اورانوس در برج جدی سیارات در فال
> حمل و در برج حمل عشق Horoscope نشانه های توافق
> یکشنبه سیارات در برج ثور در طالع بینی
> DREAM حلقه -- sanjarica تعبیر خواب
> اعداد شماره 9 تجزیه و تحلیل Numerological از تاریخ تولد
> پوستر در خواب ، تعبیر خواب