بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> نام اعداد ، شماره عناوین سرنوشت
> کارت های تاروت CARICA مشاهده کارت های تاروت
> ویژگی های لئو صعودی podznaka
> سنبله صعودی Horoscope ثور و podznaci
> دوقلوها و انباشته نشانه های قوس Horoscope
> BLIZANAC BLIZANAC نشانه ترتیب صعودی و podznaka
> یکشنبه در برج جدی سیاره در طالع بینی
> نشانه انباشته horoskopskih -- برج جدی و حوت فال عشق
> سیاره زهره در برج Horoscope
> مشتری در عقرب سیارات در فال
> یکشنبه در ترازو سیاره در طالع بینی
> برج جدی Horoscope سنبله بالا رونده و podznaci
> شویی FENG برای شادی و عشق ، جذب عشق و نحوه جذب عشق -- نماد شادی را دو برابر
> مقایسه رایگان فال -- سنبله و سرطان
> تاریخ تولد مشخص شخصیت خود را شماره 17 اعداد
> ثور و ترازو در نظر گرفتن علائم horoskopskih از عشق
> عقرب صعودی Horoscope حمل و podznaci
> کارت های تاروت KULA مشاهده کارت های تاروت
> زاد Horoscope سنگ و سنگ های قیمتی
> سنگ های قیمتی و فونت