بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> تاریخ تولد تعریف شخصیت شما تعداد اعداد 20
> سنگ های قیمتی و فونت
> سیاره زهره در برج میزان Horoscope
> خط در کف دست -- یک خط از خط قلب خط کف بینی ازدواج و پول -- نگاه به کف کف بینی
> حمل و در عقرب نشانه توافق Horoscope
> DREAM فرار -- sanjarica تعبیر خواب
> فنگ شویی و سکه پول نقد چینی برای موفق باشید -- نحوه جذب پول
> سنبله صعودی Horoscope برج جدی و podznaci
> STAR ثبت مشخصات قوس کمان
> عقرب Horoscope BLIZANAC بالا رونده و podznaci
> خرافه برای خانواده سال نو تمیز کردن ، گرد و تمیز کردن برس
> اورانوس در عقرب سیارات در فال
> کریستال ها و سلامت سیاه و سفید ، بنفش و نیلی کریستال
> فنگ شویی انرژی از عنصر هوا و پخش -- انرژی پرانا و تنفس
> TURMALINA سنگ ، کریستال ، کوارتز و تمیز -- کهربای اصل سبز و سیاه و سفید
> رنگ هاله
> RAK فال RAK بالا رونده و podznaci
> ماه در لئو
> سرطان و ARIES ترتیب کاراکتر horoskopskih در رابطه با
> سیاره نپتون در برج ثور در فال