بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> RIBA علامت زودیاک -- زنان و مردان ماهی
> ثور و در برج جدی در نظر گرفتن علائم horoskopskih از عشق
> DREAMS عشق ، تعبیر خواب
> چگونه از راه بدر کردن ترازو و ترازو در عشق -- مردان و زنان ترازو
> DREAM فرشتگان -- sanjarica تعبیر خواب
> لئو صعودی برج جدی -- در بالا رونده در یک فال و ویژگی podznaka
> برج حمل و دلو بالا رونده نشانه در نظر گرفتن podznaka
> برج جدی صعودی Horoscope لئو و podznaci
> ترازو ترازو و فال ترتیب نشانه horoskopskih از عشق
> چگونه BACA بازی شیر یا خط حبوبات لوبیا و حبوبات به تماشای
> زنان و مردان مشخصات عقرب عقرب
> علامت زودیاک قوس -- قوس و کمان مرد زن
> ثور و ترازو در نظر گرفتن علائم horoskopskih از عشق
> BLIZANAC برج جدی نشانه صعودی و انباشته podznaka
> RAK و دوقلوها ترتیب نشانه horoskopskih از عشق
> لئو صعودی ترازو Podznaci در فال
> تاریخ تولد تعریف شخصیت شما تعداد اعداد 31
> نشانه زودیاک مصر
> فال SETTING علایم ، لئو و برج ثور
> انباشته در فال -- عقرب و جمینی