بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> سیاره عطارد در دلو و در طالع بینی
> Horoscope عقرب قوس صعودی و podznaci
> تاریخ تولد مشخص شخصیت خود را شماره 10 اعداد
> لئو صعودی برج ثور -- در بالا رونده در یک فال و ویژگی podznaka
> فنگ شویی آینه از آینه در اتاق نشیمن ، سالن ، تخت ، اتاق نشیمن و یک آینه برای گنجه
> سرطان و برج جدی نشانه ترتیب horoskopskih از عشق
> تاریخ تولد مشخص شخصیت خود را شماره 17 اعداد
> برج حمل صعودی نشانه و ترازو بازی podznaka
> DREAM کفش -- sanjarica تعبیر خواب
> انباشته در فال -- عقرب و سرطان
> اغوا شده توسط فال -- چگونه برای پیروزی در ثور و برج ثور در عشق و احترام
> یکشنبه در لئو سیاره در طالع بینی
> فونت تاریخ
> قوس صعودی Horoscope لئو و podznaci
> آسپرین
> سرطان و ARIES ترتیب کاراکتر horoskopskih در رابطه با
> برج حمل و دلو بالا رونده نشانه در نظر گرفتن podznaka
> ماه در برج ثور
> برج ثور صعودی Horoscope دلو و podznaci
> قوس و در برج حمل عشق فال مقایسه