بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> Horoscope عقرب قوس صعودی و podznaci
> برج ثور صعودی Horoscope لئو و podznaci
> یاقوت کبود سنگ و سنگ های قیمتی Horoscope
> برج ثور Horoscope ترازو بالا رونده و podznaci
> علایم فال مکان لئو و سرطان
> زحل در برج سیارات در فال
> نپتون در عقرب سیارات در فال
> فنگ شویی CLEANING پاکسازی و انرژی و چیز های قدیمی از گذشته
> RAK و دوقلوها ترتیب نشانه horoskopskih از عشق
> مقایسه رایگان فال -- سنبله و در قوس انباشته
> سرطان Horoscope ترازو بالا رونده و podznaci
> چگونه به توافق بر حقوق و دستمزد به توافق
> چگونه به ثروت Gatanje خواندن قهوه
> ماه در برج ثور
> DREAM فرشتگان -- sanjarica تعبیر خواب
> مقایسه رایگان فال -- سنبله و در جوزا
> انباشته horoskopskih نشانه -- برج جدی و لئو
> افسانه سنت نیکلاس
> ویژگی سرطان سرطان عشق فال
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- سرطان صعودی جمینی