بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> مقایسه رایگان فال -- سنبله و لئو
> RIBA RIBA نشانه ترتیب صعودی و podznaka
> روبین Horoscope سنگ و سنگ های قیمتی
> سرطان و سنبله Horoscope صعودی podznaci
> ماه در فال
> دوقلوها و انباشته نشانه Horoscope سنبله
> DREAM هواپیما -- sanjarica تعبیر خواب
> DREAM اتوبوس -- sanjarica تعبیر خواب
> DREAM رویای بارداری و زنان باردار -- sanjarica تعبیر خواب
> CiTRiN سنگ سنگ های قیمتی و فونت
> اورانوس در ترازو سیارات در فال
> Horoscope عشق موازی -- ترازو و سرطان در عشق
> سنبله Horoscope BLIZANAC بالا رونده و podznaci
> فنگ شویی CLEANING پاکسازی و انرژی و چیز های قدیمی از گذشته
> تاریخ تولد مشخص شخصیت خود را شماره 10 اعداد
> امضا و بالا رونده در یک فال -- سرطان لئو صعودی
> فال SETTING علایم ، لئو و سنبله
> علامت زودیاک سرطان -- سرطان زن و مرد مبتلا به سرطان
> برج جدی Horoscope سنبله بالا رونده و podznaci
> LAV Podznaci عقرب صعودی در یک فال