بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> RIBA صعودی را امضا و در عقرب بازی podznaka
> چگونه از راه بدر کردن ترازو و ترازو در عشق -- مردان و زنان ترازو
> خرافه برای خانواده سال نو تمیز کردن ، گرد و تمیز کردن برس
> تاریخ تولد مشخص شخصیت خود را شماره 18 اعداد
> انباشته نشانه ماه تولد -- قوس و جمینی
> سیاره زهره در عقرب Horoscope
> چگونه به ثروت Gatanje خواندن قهوه
> DREAM لباس -- رویای تفسیر sanjarica
> کارت های تاروت CARICA مشاهده کارت های تاروت
> انباشته نشانه ماه تولد -- قوس و در ترازو
> لئو صعودی فونت قوس صعودی
> BLIZANAC صعودی نشانه و دلو بازی podznaka
> DREAM فرار -- sanjarica تعبیر خواب
> KAMEN سنگ جواهر عقیق سبز و طالع بینی
> رایگان تاروت باز ، آزاد تفال -- علامت ضربدر تاروت
> سنبله Horoscope BLIZANAC بالا رونده و podznaci
> برج ثور زودیاک نشانه -- برج ثور زنان و مردان در فال در برج ثور
> فورچون گفتن و خواندن نخل خرما -- خطوط کف دست و خطوط کف دست در زندگی
> DREAM گربه -- sanjarica تعبیر خواب
> STAR ثبت مشخصات ARIES از رم