بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> مقایسه رایگان فال -- سنبله و در جوزا
> برج حمل صعودی نشانه و ترازو بازی podznaka
> برج حمل و ثور صعودی نشانه در نظر گرفتن podznaka
> برج حمل علامت و RIBA صعودی ترتیب podznaka
> حوت و سنبله Horoscope نشانه های توافق
> خرما یک منبع طبیعی انرژی
> BLIZANAC ثبت نام در سنبله بالا رونده و انباشته podznaka
> اورانوس در برج جدی سیارات در فال
> دلو و عقرب عشق فال مقایسه
> انباشته در فال -- عقرب و لئو
> چگونه از راه بدر کردن عقرب و عقرب در عشق -- مردان و زنان عقرب
> لئو صعودی عقرب -- انباشته کاراکتر و podznaka
> نپتون در لئو سیارات در فال
> انباشته نشانه ماه تولد -- قوس و در ترازو
> فنگ شویی برای پاک کردن نمک کریستال ، و انرژی مثبت در خانه -- در کریستال فضا و کریستال سنگ ، روتیل کوارتز
> جمینی علامت زودیاک
> تاریخ تولد تعریف شخصیت شما تعداد اعداد 31
> سیاره نپتون در صورت فلکی قوس در فال
> شویی FENG برای عشق و خوشبختی : : دو شادی -- نحوه جذب عشق
> Horoscope عقرب قوس صعودی و podznaci