بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> برج جدی و برج جدی فال عشق با آهنگسازی
> سنبله لئو صعودی -- به صعودی در یک فال و ویژگی podznaka
> سیاره زهره در عقرب Horoscope
> مشخصات horoskopskih شخصیت
> فونت دلو صعودی نزولی
> مقایسه رایگان فال -- سنبله و حوت
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- سرطان قوس صعودی
> یاقوت کبود سنگ و سنگ های قیمتی Horoscope
> اعداد شماره 6 تحلیل Numerological از تاریخ تولد
> سرطان و سرطان Horoscope نشانه های توافق
> چگونه از راه بدر کردن حمل و در برج حمل در عشق -- یک مرد و یک زن به برج حمل
> قوس و عقرب عشق فال مقایسه
> DREAM آتش -- sanjarica تعبیر خواب
> BLIZANAC صعودی نشانه و RIBA ترتیب podznaka
> علامت زودیاک سرطان -- سرطان زن و مرد مبتلا به سرطان
> پلوتون در سیارات سرطان در فال
> ماه در برج جدی
> ثور و ترازو در نظر گرفتن علائم horoskopskih از عشق
> ترازو صعودی Horoscope قوس و podznaci
> چگونه از راه بدر کردن برج جدی و برج جدی در عشق -- یک مرد و یک زن در برج جدی