بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> لئو سنبله Horoscope بالا رونده و podznaci
> چگونه از راه بدر کردن حمل و در برج حمل در عشق -- یک مرد و یک زن به برج حمل
> دوقلوها و انباشته نشانه Horoscope برج جدی
> زحل در صورت فلکی ثور سیارات در فال
> DREAM عروسی -- sanjarica تعبیر خواب
> خرافه برای خانواده سال نو تمیز کردن ، گرد و تمیز کردن برس
> میوه آووکادو
> ماه در ترازو
> حوت و قوس Horoscope نشانه های توافق
> فال ماهی و ماهی انباشته فونت ها
> دوقلوها و انباشته BLIZANAC نشانه Horoscope
> عشق فال مقایسه -- سبک و آسان انباشته
> برج ثور صعودی Horoscope لئو و podznaci
> برج ثور Horoscope ترازو بالا رونده و podznaci
> انباشته نشانه ماه تولد -- قوس و در ترازو
> Horoscope BLIZANAC قوس صعودی و podznaci
> RAK صعودی Horoscope دلو و podznaci
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- ترازو سرطان صعودی
> VISAK RADIESTEZIJA نحوه استفاده از مازاد ، کار بیش از حد -- محافظت از Geobiology
> اورانوس در برج حمل سیارات در فال