بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> تاریخ تولد مشخص شخصیت خود را شماره 13 اعداد
> تاریخ و شخصیت های horoskopskih فونت های تاریخ -- تاریخ تولد
> سیاره نپتون در صورت فلکی قوس در فال
> Horoscope عشق موازی -- ترازو و ترازو در ارتباط
> DREAM بلند -- sanjarica تعبیر خواب
> KAMEN سنگ جواهر عقیق سبز و طالع بینی
> عطارد در برج سیاره در طالع بینی
> آشپزخانه شویی FENG و طرح از آشپزخانه -- چگونه برای ایجاد یک آشپزخانه
> برج ثور صعودی Horoscope دلو و podznaci
> برج ثور Horoscope ترازو بالا رونده و podznaci
> BLIZANAC صعودی نشانه و ترازو بازی podznaka
> ماه در عقرب
> انباشته horoskopskih نشانه -- برج جدی و قوس
> مکاتبات اعداد از همکاران همکاران ارتباط
> فورچون گفتن از نمادهای قهوه
> Horoscope عشق موازی -- ترازو و سنبله
> دوقلوها و انباشته نشانه Horoscope برج ثور
> حمل و قوس Horoscope نشانه های توافق
> فورچون در کف
> DREAM گل -- sanjarica تعبیر خواب