بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> تاریخ تولد مشخص شخصیت خود را شماره 18 اعداد
> تاریخ تولد تعریف شخصیت شما تعداد اعداد 31
> BLIZANAC BLIZANAC نشانه ترتیب صعودی و podznaka
> دلو نشانه صعودی و سنبله بازی podznaka
> اورانوس در سیارات دلو در فال
> فونت تاریخ
> نپتون در لئو سیارات در فال
> خورشید در برج حمل سیاره در طالع بینی
> Horoscope سرطان قوس صعودی و podznaci
> ورود به خاک زودیاک برج ثور ، سنبله و در برج جدی
> فال SETTING علایم ، لئو و دلو
> ویژگی های لئو صعودی podznaka
> چگونه از راه بدر کردن قوس و در صورت فلکی قوس در عشق -- مرد قوس و در زن
> DREAM خون -- sanjarica تعبیر خواب
> RIBA Horoscope عقرب بالا رونده و podznaci
> انباشته در فال -- عقرب و سرطان
> تعمیر و نگهداری از کریستال Bikovo چشم ببر یا چشم زرد و کریستال کریستال
> DREAM کودک -- sanjarica تعبیر خواب
> ثور و برج ثور SETTING Horoscope ، انباشته شخصیت
> لئو صعودی عقرب -- انباشته کاراکتر و podznaka