بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نادر

در این رده از ماوراء الطبیعه، همه چیز در مورد فال، که به معنی رویای شما، چه تعداد در مورد شما می گویند، از اهمیت مروارید، معنی کارت های تاروت، کارت تاروت و خواندن تاروت، تاروت عشق یاد بگیرند ...

---------------------------------------------------------

خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه ها

کف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف بینی... می گوید خواندن کف بینی از کف دست -- خط زندگی ، پول و بچه هاکف بینی به دنبال در کف دست ، کف دست و سرنوشت خواندن. از طرف یک خط از زندگی ، پول و کودکان وجود دارد ، بنابراین در مورد کسانی که از خطوط کف شناسی می گوید... میله عمودی که از انگشت ریشه عطارد در طول خط از خط قلب فرود کودکان هستند. برخی معتقدند که حقوق و ابراز خطوط عمیق نشان از کودکان پسر ، یک دختر مو نازک تر. فقط روشن ، خوب طراحی خط از کودکان در تعدادی از نوزادان متولد خواهد شد. چگونه بسیاری از کودکان خواهد شد که زن دست راست واقع شده است. یک خط خوب طراحی شده از کودکان متوسط ​​کودکان. بیشتر خطوط عمودی بیشتر کودکان ، و دو خط در ارتباط با کودکان مجزا دوقلو به معنی ساق پا. خطوط نازک نشان می دهد که تغییر شکل spontgane و ناشی از سقط جنین ، یک خط فرار از ناباروری. هنر خط ناشی از خط سرنوشت را به حلقه. به خصوص قابل توجه است که استعداد هنری. اگر شما می توانید در طول خط دوم به خط از پول را مشاهده کنید و بدین معنی است که فرد می تواند زندگی کردن استعداد خود. صلیب ها و مربع در خط نشان می دهد پول پراکنده درآمد. اگر شما از دست هر دو خط خواهد شد و نه شکوه و نه شادی. خط زندگی آغاز می شود بین شست و انگشت اشاره و اجرا می شود در اطراف زهره به سمت تپه مچ دست. اگر از آن است طولانی ، عمیق و صاف : سلامتی و سن بالا است. وقفه و چنگال را به نقطه ای از بیماری ها و / یا حوادث است.
> سنبله Horoscope ترازو بالا رونده و podznaci
> فورچون گفتن کارت
> صعودی برج ثور
> دوقلوها و انباشته نشانه Horoscope سنبله
> برج حمل قوس صعودی را امضاء و ترکیبی صعودی
> BLIZANAC صعودی نشانه و ترازو بازی podznaka
> رز کوارتز سنگ کریستال ، تمیز کردن و پر کردن -- گل رز کوارتز سنگ برای عشق
> لئو صعودی Horoscope دلو و podznaci
> سرطان و سنبله ترتیب نشانه horoskopskih از عشق
> در نظر گرفتن شخصیت و podznaka -- سرطان صعودی لئو
> AMAJLIJA در برابر طلسم ، سحر و جادو سیاه و سفید ، amulets و طلسمها ، به معنای چشم طلایی هروس -- حفاظت از جادوها و hexes و جادوها دانلود
> DREAM قایق -- sanjarica تعبیر خواب
> ثور و ترازو در نظر گرفتن علائم horoskopskih از عشق
> DREAM دود -- sanjarica تعبیر خواب
> Horoscope سنبله و سنبله بالا رونده podznaci
> ماه در فال
> تعمیر و نگهداری از کریستال Bikovo چشم ببر یا چشم زرد و کریستال کریستال
> مقایسه رایگان فال -- سنبله و در برج ثور
> فال ترازو بالا رونده و ماهی podznaci
> RAK صعودی Horoscope دلو و podznaci