بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

تاریخ و جغرافیا

شما می توانید از تاریخ یاد می گیرند و اطلاعات بیشتر در مورد جغرافیا و تاریخ جهان است. تاریخ رم، اروپا، امریکا، آسیا است.

---------------------------------------------------------

چگونه اساطیر یونانی | اسطوره ها و افسانه؟

چگونه اساطیر یونانی یونانیان تصور کرده اند که قبل از همه هرج و مرج بود، و یا هیچ کدامیونانیان تصور که قبل از هرج و مرج، و یا هر چیز بود و همه چیز خارج از غبار تاریک، مخلوطی از جوهر اولیه است که، با این حال، در حال حاضر شامل عناصر اساسی است که جهان را آفریده است: زمین. ، آب، آتش و هوا دانلود از هرج و مرج در نهایت خود را کنار بگذارند Ereb - تاریکی ابدی - و Nyx - شب تاریک - نور - ابدی - از رابطه خود را به اتر به دنیا آمده اند و به خیال واهی - روز روشن - است. اول از همه خدایان یونانیان مادر گایا خود را بدون مفهوم، داد بدو تولد تا سه فرزند: اورانوس - بهشت ​​- Pontus - دریا - تاتارها - زیرین - گایا | Sljubivši بعد از آن با اورانوس، است. به هنگام تولد به یکی دیگر از فرزندان -. اول و اقیانوس تتیس، و بعد از آن توسط نسل اول از تیتان، که با قدرت گسترده برخوردار شدند که برای آنها بیشتر ضرب، پس از هلیوم - یکشنبه - سلنا - ماه - و EOS - سحر - روابط و بدن تیتان پدر هلیوس به دنیا دانلود در نهایت حل و فصل تمام زمین می باشد جنس خدایان در اشکال مختلف - تیتان، یک صد دست و Cyclopes غول OKI تحت هر یک از این موجودات اورانیوم است که در. حسد مراقب باشید که هیچ کس به چالش قدرت خود را احساس تهدید و حتی پسران خود را، به طوری که آنها Geijn در برابر عالم اموات بسته داستان می رود که به دلیل سنگ معدن گایا داسی شکل، که Cronus پسرش و او را تشویق به مبارزه علیه پدر ابداع. در این مبارزه، Cronus قطع کردن اندام تناسلی اورانوس را و آنها را به دریا انداخت، و کف که می شود در اطراف مته سوراخ به آفرودیت، الهه عشق تشکیل شده است. خون از اورانیوم، که چکیده بر گایا شد، الهه از انتقام شروع به پریدن کرد Erinyes و غول توانا و دانلود Kron صورت گرفت تحت پوشش با اورانیوم، خواهر خود را ازدواج رئا بود و پنج فرزند او: از t، Demeter، هرا، هادس و خدای دریا اما Cronus در مورد قدرت خود نگران شده بود، پس از او فرزندان خود را به محض بلعیده به دنیا می آیند. دانلود چرا گایا رفت و مخفیانه به کرت متولد شده است و 6 فرزند، زئوس وجود دارد. poodrastao هنگامی که زئوس، پدر Cronus را شکست داد و پس از نبردی سنگین و او را مجبور به آن تف کن دوباره به برادران خود را از قید او آزاد پدر و برادران Kikilope، که او به نوبه خود جعلی رعد و برق و رعد و برق است. با خدایان در تضاد با تیتان ها منجر شد، در نهایت تبدیل شدن به خداوند متعال، پروردگار فانی و فنا ناپذیر. زئوس حکومت و آسمان، خدای دریا دریا و عالم اسفل عالم اموات به زمین و Olympus نیز متعلق به او را زئوس در سراسر یونان پرستش می شد بود پدر خدایان و مردان اگر چه او نه خالق و نه مرد جهان بود زئوس خدای وجدان در نظر گرفته شد -. است. بالاترین محافظت از عدالت، تنها به عنوان خدای حامی از خانه و مهمان نوازی است. موجودات معجزه دانلود دانلود اساطیر یونان فراوانی با شخصیت های افسانه و هیولا. بنابراین داستان اطلس غول حامل آسمان است. Centaurs موجودات با بدن اسب و سر انسان است. زن زشت سیما ، یکی از آنها مدوزا، خواهر بد با بالها، پنجه ها و مارها به جای مو، و نظرات خود را متحجر کننده بود. قهرمانانه هرکول، مفهوم قدرت باور نکردنی فیزیکی، تنها مرد جاویدان است.
> چگونه آرایش | تاریخچه
> منشا نام خانوادگی تولد، ازدواج و مرگ و میر
> کانیس سپر درجه حرارت متوسط ​​دانلود
> چگونه ساخته شده است اولین زیردریایی | تاریخ؟
> نقشه آب و هوا آب و هوا خواهد بود
> دایناسورهای گوشتخوار نگاه
> ذوب یخچال های طبیعی از خط الراس
> چگونه است که وقتی خورشید قرمز می رود؟ نجوم
> چگونه برای توسعه تیغ | تاریخچه
> انگلیسی شاه، شاه هنری هشتم و مجازات زنای محصنه
> طول دیوار چین، میراث جهانی
> چگونه عینک حاصل؟ اختراع
> تئوری های توطئه مرگ هیتلر
> به عنوان اولین آسمان خراش ساخته شده است | تاریخچه
> گیاه خواری دانلود آلودگی زیست محیطی
> افسانه نماد های تانتالیم دانلود از درد و رنج
> بیوگرافی مارتین لوتر کینگ
> لکنت زبان بزرگسالان در سخنرانی اختلال دانلود
> گرمایش جهانی و آب و هوا کشورها
> دفتر خاطرات آنه فرانک دوره کوتاه