بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

سلامت

توصیه هایی در مورد سلامت مانند شناخت علائم آلرژی، افسردگی، درمان اعتیاد به الکل، بهترین دارو برای میگرن. همه چیز را از مواد غذایی سالم به insurence بهداشت.

---------------------------------------------------------

آناتومی دست

طنز وریدهای سطحی، بلافاصله در زیر سطح پوست بین دو لایه از فاسیا. وریدهای عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان ...وریدهای اندام فوقانی را به دو گروه تقسیم می شوند - گروه های سطحی و عمیق، این دو گروه از رگ ها غالبا با یکدیگر anastomose. وریدهای سطحی از طنز فقط در زیر پوست بین دو لایه فاسیای سطحی هستند. رگ های عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان. هر دو گروه از رگ ها، سوپاپ ها، که در عمیق نسبت به وریدهای سطحی فراوان هستند. وریدهای سطحی از دست (Lat. ورید superficiales membri superioris) در شبکه های وریدی انگشتان. در سمت کف دست از انگشتان دست Palmares Digitales خون در سیاهرگها از طریق بیشتر مایل vv.intercapitulares های فرستاده شده به سمت پشت، از بخش کوچک سمت palmarnoj به جریان سیاهرگی palmaris profundus به arcus. در سمت پشت رگ انگشت به سه vv.metacarpales dorsales، که با هر فرم دیگر vv.intercapitulare anastomose شبکه وریدی پشت، قسمت انتهایی Dorsale venosum صفحه اسطرلاب، به عنوان مخالف به اواسط و استخوانهای کف دست و ادغام خواهند شد. از این نقطه شروع شبکه وریدی، بخش شعاعی، رگ جمجمه، جمجمه در مقابل.
> . نحوه استفاده از دکستروز
> گیاهان گل جعفری
> پوسیدگی ، پیشگیری ، دهان و دندان
> خطرات ناشی از پره اکلامپسی
> متابولیسم پایه
> . هومیوپاتی
> پنومونی ویروسی
> غذاهایی که سوزش سردل را تشویق
> تبخال در روی لب
> چگونه برای به دست آوردن سریع وزن، افزایش وزن سالم، به عنوان اضافه وزن
> فلج اطفال | بهداشت
> چگونه به سرعت به خواب رفتن
> تشخیص آزمایشگاهی پزشکی
> درد در سینه ها
> چگونه به درمان آنفولانزا
> آکاژو به دست اورید
> محصولات رایگان گلوتن
> درد در بازو
> آلرژی به نوعی ابروسیا
> دستور العمل های خانگی برای مالش دادن بدن