بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

سلامت

توصیه هایی در مورد سلامت مانند شناخت علائم آلرژی، افسردگی، درمان اعتیاد به الکل، بهترین دارو برای میگرن. همه چیز را از مواد غذایی سالم به insurence بهداشت.

---------------------------------------------------------

آناتومی دست

طنز وریدهای سطحی، بلافاصله در زیر سطح پوست بین دو لایه از فاسیا. وریدهای عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان ...وریدهای اندام فوقانی را به دو گروه تقسیم می شوند - گروه های سطحی و عمیق، این دو گروه از رگ ها غالبا با یکدیگر anastomose. وریدهای سطحی از طنز فقط در زیر پوست بین دو لایه فاسیای سطحی هستند. رگ های عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان. هر دو گروه از رگ ها، سوپاپ ها، که در عمیق نسبت به وریدهای سطحی فراوان هستند. وریدهای سطحی از دست (Lat. ورید superficiales membri superioris) در شبکه های وریدی انگشتان. در سمت کف دست از انگشتان دست Palmares Digitales خون در سیاهرگها از طریق بیشتر مایل vv.intercapitulares های فرستاده شده به سمت پشت، از بخش کوچک سمت palmarnoj به جریان سیاهرگی palmaris profundus به arcus. در سمت پشت رگ انگشت به سه vv.metacarpales dorsales، که با هر فرم دیگر vv.intercapitulare anastomose شبکه وریدی پشت، قسمت انتهایی Dorsale venosum صفحه اسطرلاب، به عنوان مخالف به اواسط و استخوانهای کف دست و ادغام خواهند شد. از این نقطه شروع شبکه وریدی، بخش شعاعی، رگ جمجمه، جمجمه در مقابل.
> چگونه برای خلاص شدن از درد ناشی از سفتی گردن | آرامش
> علائم آنژین صدری
> آلرژی به بره موم
> علائم مسمومیت MUHAR قارچ قارچ
> . چگونه به استفاده از سرکه سیب
> چه دندان مقاوم تر در برابر پوسیدگی
> چگونه به دندان های سفید و چگونه به درستی مسواک زدن دندان های خود را
> تمرینات تمدد اعصاب
> مقاربتی بیماری
> اثر الکل
> جنوبی ساحل منوی غذایی
> کالری موز
> فواید چای سبز
> خود بسندگی
> . شربت سیب سرکه سیب و کاهش وزن
> التهاب مغز
> بیماریهای پوست سر
> چگونه برای تعیین نوع خون |؟ بهداشت
> بیماری های ستون فقرات
> درد در سر