بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

سلامت

توصیه هایی در مورد سلامت مانند شناخت علائم آلرژی، افسردگی، درمان اعتیاد به الکل، بهترین دارو برای میگرن. همه چیز را از مواد غذایی سالم به insurence بهداشت.

---------------------------------------------------------

آناتومی دست

طنز وریدهای سطحی، بلافاصله در زیر سطح پوست بین دو لایه از فاسیا. وریدهای عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان ...وریدهای اندام فوقانی را به دو گروه تقسیم می شوند - گروه های سطحی و عمیق، این دو گروه از رگ ها غالبا با یکدیگر anastomose. وریدهای سطحی از طنز فقط در زیر پوست بین دو لایه فاسیای سطحی هستند. رگ های عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان. هر دو گروه از رگ ها، سوپاپ ها، که در عمیق نسبت به وریدهای سطحی فراوان هستند. وریدهای سطحی از دست (Lat. ورید superficiales membri superioris) در شبکه های وریدی انگشتان. در سمت کف دست از انگشتان دست Palmares Digitales خون در سیاهرگها از طریق بیشتر مایل vv.intercapitulares های فرستاده شده به سمت پشت، از بخش کوچک سمت palmarnoj به جریان سیاهرگی palmaris profundus به arcus. در سمت پشت رگ انگشت به سه vv.metacarpales dorsales، که با هر فرم دیگر vv.intercapitulare anastomose شبکه وریدی پشت، قسمت انتهایی Dorsale venosum صفحه اسطرلاب، به عنوان مخالف به اواسط و استخوانهای کف دست و ادغام خواهند شد. از این نقطه شروع شبکه وریدی، بخش شعاعی، رگ جمجمه، جمجمه در مقابل.
> مرکبات -- پرتقال
> چگونه به قدرت
> چه دندان مقاوم تر در برابر پوسیدگی
> پنج استراتژی برای سیری
> فاسد دندان
> درد پا
> Viroza آنفولانزا
> التهاب عصب بینایی، از دست دادن بینایی
> آشکارساز برای سرطان مخترع
> ترس از مردم
> غذاهای غنی از آهن
> چگونه برای توسعه انتقال خون | بهداشت
> جوان کلم بروکلی در برابر سرطان معده
> تغذیه کولیت اولسراتیو
> برنز از چتر دریایی چگونه برای از بین بردن آفتاب سوختگی
> قارچ Amanita phalloides قارچ مسمومیت
> تلخ در دهان ، مارچوبه وحشی
> آلرژی هیستامین
> وسواس افکار
> سرکه سیب به عنوان یک درمان -- اپل سرکه آماده