بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

سلامت

توصیه هایی در مورد سلامت مانند شناخت علائم آلرژی، افسردگی، درمان اعتیاد به الکل، بهترین دارو برای میگرن. همه چیز را از مواد غذایی سالم به insurence بهداشت.

---------------------------------------------------------

آناتومی دست

طنز وریدهای سطحی، بلافاصله در زیر سطح پوست بین دو لایه از فاسیا. وریدهای عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان ...وریدهای اندام فوقانی را به دو گروه تقسیم می شوند - گروه های سطحی و عمیق، این دو گروه از رگ ها غالبا با یکدیگر anastomose. وریدهای سطحی از طنز فقط در زیر پوست بین دو لایه فاسیای سطحی هستند. رگ های عمیق همراه شریان ها، وریدها و ما آنها را comitantes از شریان. هر دو گروه از رگ ها، سوپاپ ها، که در عمیق نسبت به وریدهای سطحی فراوان هستند. وریدهای سطحی از دست (Lat. ورید superficiales membri superioris) در شبکه های وریدی انگشتان. در سمت کف دست از انگشتان دست Palmares Digitales خون در سیاهرگها از طریق بیشتر مایل vv.intercapitulares های فرستاده شده به سمت پشت، از بخش کوچک سمت palmarnoj به جریان سیاهرگی palmaris profundus به arcus. در سمت پشت رگ انگشت به سه vv.metacarpales dorsales، که با هر فرم دیگر vv.intercapitulare anastomose شبکه وریدی پشت، قسمت انتهایی Dorsale venosum صفحه اسطرلاب، به عنوان مخالف به اواسط و استخوانهای کف دست و ادغام خواهند شد. از این نقطه شروع شبکه وریدی، بخش شعاعی، رگ جمجمه، جمجمه در مقابل.
> ژنتیک انسان
> Flunirin
> ! حفظ پوست خود را با مواد غذایی
> حساسیت به نیکل
> سرکه را به عنوان درمان
> کوکتل ویتامین
> چگونه به رفع یک آزمایش خون، غذاهای حاملگی، غذاهای برای شمارش بهتر
> درد در گردن و شانه
> کشف کردند که مصرف الکل خواب آلودگی را ایجاد نمی کند
> جراحی لاپاروسکوپی
> محافظت در برابر آفتاب
> قرص پاراستامول
> بهداشت و درمان ماهی های روغنی
> چگونه به بهبود گردش خون، غذاها با گردش خون بهتر، علائم گردش خون ضعیف
> کمبود آهن در خون ، کم خونی یا آنمی
> آرشیو همه چیز شما باید بدانید
> علائم آلرژی
> علائم پرت
> گندم سیاه غلات
> محاسبه وزن ایده آل