بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نوزادان و کودکان

برای مراقبت از کودکان - همه چیز در مورد سلامت و بهداشت برای نوزادان و کودکان، لباس کودک، لباس کودکان، پوشک، بهداشت دهان و دندان و غذای کودک.

---------------------------------------------------------

بارداری از هفته 24 بارداری هفته ، 25 بارداری و در هفته 26 هفته از بارداری

بارداری از هفته و به 24 ، 25 و 26 هفته از بارداری ، آنچه اتفاق می افتد با کودک خود را...بارداری از هفته و به 24 ، 25 و 26 هفته از بارداری ، آنچه اتفاق می افتد با کودک خود را... در 24 هفته بارداری کودک با وزن 530 گرم و اندازه گیری در حدود 21 سانتی متر. کودک کمی ضخیم تر است ، و پوست چین و چروک کمتر می شود. گوش داخلی به طور کامل توسعه و نوزاد در حال حاضر یک حس تعادل در حالی که چرخش در داخل. کودک را به شدت واکنش نشان می دهند بیشتر به تلفن های موبایل ، پس اگر به طور ناگهانی مبهوت ممکن است بی قرار برای ساعت. در 25 هفته بارداری کودک با وزن 700 گرم و 22 سانتی متر. رحم تنگ می شود برای نوزاد است ، بنابراین او حرکت می کند کمتر است. مژه ها رشد کرده است ، و چشم ها باید باز به زودی. در 26 هفته بارداری کودک با وزن حدود 850 گرم و اندازه گیری در حدود 23 سانتی متر. کودک می شود ضخیم تر ، تا به مو است. پوست نازک است ، بنابراین شما می توانید عروق خونی در زیر پوست است. عنبیه آبی بدون توجه به رنگ چشم شما خواهد شد. مغز کودک به سرعت در حال توسعه ، و نوزاد است به دست آوردن وزن است.
> توسعه در نوزادان ماه کودک از 6 ، 7 و 8 ماه
> قاعدگی در FAKE علائم حاملگی و بارداری -- چگونه از به رسمیت شناختن قاعدگی کاذب
> آبستنی در تمام طول 33 هفته بارداری هفته ، 34 و در هفته 35 بارداری هفته بارداری -- زایمان در 35 هفته
> بارداری هفته به هفته نهم ، هفته دهم ، یازدهم و دوازدهم بارداری
> بارداری و ورزش ورزش برای زنان باردار بر روی توپ و پیلاتیز برای زنان باردار
> چگونه برای تعیین روز بارور بارور روز از تخلیه ، مخاط ، -- به روز بارور
> چه پوشک بثورات بثورات پوشک در نوزادان ، جوش ، قرمزی ، و درمان
> چگونه شما می دانید من علائم باردار از بارداری در ماه اول شد -- ترشح از
> چگونه شما می دانید که کودک شما تا به درد ، تب یا درد گوش نوزاد
> چه مدت طول بارداری 39 بارداری هفته ، 40 بارداری و در هفته 41 و 42 بارداری هفته -- زمان برای تحویل
> آب کیست تخمدان درمان کیست تخمدان و درد در تخمدان
> هفته thirteenth از بارداری ، چهاردهم هفته پانزدهم و شانزدهم بارداری
> بارداری هفته پنجم ، ششم ، در هفته هفتم و هشتم -- اولین ضربان قلب
> مسابقه برای کودکان
> چه را به مهد کودک برای نوزاد ، به هنگام تولد -- همه چیز برای کودک ، تجهیزات گلخانه
> هفته 21 بارداری بارداری هفته ، 22 بارداری و در هفته 23 هفته از بارداری
> چگونه برای آموزش فرزند خود را به خواب.
> کنترل در حاملگی وقتی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی را -- که در هفته را به رابطه جنسی از کودک -- بارداری شسته و رفته
> بارداری از هفته 24 بارداری هفته ، 25 بارداری و در هفته 26 هفته از بارداری
> چگونه برای آموزش فرزند خود را به آموزش احمقانه احمقانه