بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نوزادان و کودکان

برای مراقبت از کودکان - همه چیز در مورد سلامت و بهداشت برای نوزادان و کودکان، لباس کودک، لباس کودکان، پوشک، بهداشت دهان و دندان و غذای کودک.

---------------------------------------------------------

چه مدت طول بارداری 39 بارداری هفته ، 40 بارداری و در هفته 41 و 42 بارداری هفته -- زمان برای تحویل

هنگامی که آن را 39 ، 40 ، 41 است. و 42 هفته از بارداری ، می توان گفت که در دوران بارداری چه مدت و زمانی که می آید زمان برای تحویل.هنگامی که آن را 39 ، 40 ، 41 است. و 42 هفته از بارداری ، می توان گفت که در دوران بارداری چه مدت و زمانی که می آید زمان برای تحویل. در 39 هفته بارداری کودک دشوار است 3250 گرم و اندازه گیری در حدود 36 سانتی متر است. شما در حال حاضر به طور جدی برای کار آماده کند. در 40 هفته بارداری کودک دشوار است 3400 گرم و اندازه گیری در حدود 37 سانتی متر است. به زودی شما می توانید کودک خود را در آغوش خود را به جای معده نگه دارید. در 41 و 42 هفته از بارداری ، زایمان ممکن است در هر لحظه. بنابراین در حالی که در انتظار این لحظه به عنوان استراحت بسیار کنید و سعی کنید از روش تنفس به منظور آماده برای تحویل تکرار کنید.
> آب کیست تخمدان درمان کیست تخمدان و درد در تخمدان
> هفته 36 بارداری بارداری هفته ، 37 بارداری و در هفته 38 هفته بارداری -- مدت برای تحویل
> . پاپ در ساحل با کودک من
> چگونه برای آموزش فرزند خود را به خواب.
> ناف در نوزادان ، نوزادان -- هنگام شنا ضایعات ناف و نوزاد -- استامپ ناف
> هفته 30 بارداری بارداری هفته ، 31 بارداری و در هفته 32 هفته از بارداری
> پازل برای کودکان
> مسابقه برای کودکان
> چگونه برنامه ریزی سفر به ساحل را با یک کودک
> بارداری و ورزش ورزش برای زنان باردار بر روی توپ و پیلاتیز برای زنان باردار
> کودک در حال توسعه در هر ماه -- کودک از 3 ماه ، 4 ماه و 5 ماه
> آبستنی در تمام طول 33 هفته بارداری هفته ، 34 و در هفته 35 بارداری هفته بارداری -- زایمان در 35 هفته
> چگونه شروع به جامدات | خانواده
> . چه کاری انجام دهید هنگامی که کودک شما نخواهد خورد
> دندان در آوردن چگونه به کمک به کودک شما
> چگونه برای تعیین روز بارور بارور روز از تخلیه ، مخاط ، -- به روز بارور
> به عنوان یک کودک شنا | خانواده
> چه را به مهد کودک برای نوزاد ، به هنگام تولد -- همه چیز برای کودک ، تجهیزات گلخانه
> کودک از سال و کودک POL از 16 ، 17 و 18 ماه
> بارداری از هفته 24 بارداری هفته ، 25 بارداری و در هفته 26 هفته از بارداری