بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نوزادان و کودکان

برای مراقبت از کودکان - همه چیز در مورد سلامت و بهداشت برای نوزادان و کودکان، لباس کودک، لباس کودکان، پوشک، بهداشت دهان و دندان و غذای کودک.

---------------------------------------------------------

کنترل در حاملگی وقتی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی را -- که در هفته را به رابطه جنسی از کودک -- بارداری شسته و رفته

کنترل در بارداری بارداری باید شسته و رفته. با این حال ، زمانی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی کنید؟ پاسخ این است -- 16 بارداری هفته اولین هفته است که در آن رابطه جنسی از کودک می بیند است.کنترل در بارداری بارداری باید شسته و رفته. با این حال ، زمانی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی کنید؟ پاسخ این است -- 16 بارداری هفته اولین هفته است که در آن رابطه جنسی از کودک می بیند است. این هفته کودک شما در حال توسعه تارهای صوتی. رئوس سر تشکیل شده است و صورت می گیرد در شکل بشر ، چشم بیشتر رسید. سر هنوز در عدم تناسب را به بقیه بدن -- که به طور ناگهانی شروع به رشد می شود و بیشتر و بیشتر در نسبت با اندازه سر. اندام های داخلی به سرعت در حال پیشروی بودند ، در حال توسعه ، کبد ، کیسه صفرا و پانکراس. شیلنگ به آرامی "نشستن" در سمت راست خود را در داخل شکم. این هفته کودک شما ممکن است شروع شده توسط بلع مایع آمنیوتیک کم و توالت. دستگاه تناسلی خارجی ایجاد شده است ، و اگر شما نظر به اندازه کافی نزدیک ، شما در حال حاضر می دانیم که ممکن است جنسیت کودک. اما معمولا اولین پس از 16 سونوگرافی در هفته به جنس کودک ، اگر چه این معنا نیست که این اطلاعات درست است.
> هفته 30 بارداری بارداری هفته ، 31 بارداری و در هفته 32 هفته از بارداری
> کنترل در حاملگی وقتی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی را -- که در هفته را به رابطه جنسی از کودک -- بارداری شسته و رفته
> پازل برای کودکان
> چگونه می توان به شیر | خانواده
> بارداری هفته به هفته نهم ، هفته دهم ، یازدهم و دوازدهم بارداری
> این میوه در دوران بارداری است که در آن هفته به دیدن میوه از جنبش اول از نوزاد
> . چه کاری انجام دهید هنگامی که کودک شما نخواهد خورد
> بازی برای کودکان
> . پاپ در ساحل با کودک من
> چگونه شروع به جامدات | خانواده
> آبستنی در تمام طول 33 هفته بارداری هفته ، 34 و در هفته 35 بارداری هفته بارداری -- زایمان در 35 هفته
> چگونه شما می دانید که کودک شما تا به درد ، تب یا درد گوش نوزاد
> چگونه برنامه ریزی سفر به ساحل را با یک کودک
> تف کردن در نوزادان پس از پستان تغذیه ، پرستاری ، از طریق بینی -- چرا کودک bljucka
> بارداری و ورزش ورزش برای زنان باردار بر روی توپ و پیلاتیز برای زنان باردار
> هفته 36 بارداری بارداری هفته ، 37 بارداری و در هفته 38 هفته بارداری -- مدت برای تحویل
> چگونه برای آموزش فرزند خود را به خواب.
> چگونه شما می دانید من علائم باردار از بارداری در ماه اول شد -- ترشح از
> چه را به مهد کودک برای نوزاد ، به هنگام تولد -- همه چیز برای کودک ، تجهیزات گلخانه
> چه مدت طول بارداری 39 بارداری هفته ، 40 بارداری و در هفته 41 و 42 بارداری هفته -- زمان برای تحویل