بهترین توصیه برای زندگی روزمره

صفحهاصلی مقالات زبان

نوزادان و کودکان

برای مراقبت از کودکان - همه چیز در مورد سلامت و بهداشت برای نوزادان و کودکان، لباس کودک، لباس کودکان، پوشک، بهداشت دهان و دندان و غذای کودک.

---------------------------------------------------------

کنترل در حاملگی وقتی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی را -- که در هفته را به رابطه جنسی از کودک -- بارداری شسته و رفته

کنترل در بارداری بارداری باید شسته و رفته. با این حال ، زمانی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی کنید؟ پاسخ این است -- 16 بارداری هفته اولین هفته است که در آن رابطه جنسی از کودک می بیند است.کنترل در بارداری بارداری باید شسته و رفته. با این حال ، زمانی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی کنید؟ پاسخ این است -- 16 بارداری هفته اولین هفته است که در آن رابطه جنسی از کودک می بیند است. این هفته کودک شما در حال توسعه تارهای صوتی. رئوس سر تشکیل شده است و صورت می گیرد در شکل بشر ، چشم بیشتر رسید. سر هنوز در عدم تناسب را به بقیه بدن -- که به طور ناگهانی شروع به رشد می شود و بیشتر و بیشتر در نسبت با اندازه سر. اندام های داخلی به سرعت در حال پیشروی بودند ، در حال توسعه ، کبد ، کیسه صفرا و پانکراس. شیلنگ به آرامی "نشستن" در سمت راست خود را در داخل شکم. این هفته کودک شما ممکن است شروع شده توسط بلع مایع آمنیوتیک کم و توالت. دستگاه تناسلی خارجی ایجاد شده است ، و اگر شما نظر به اندازه کافی نزدیک ، شما در حال حاضر می دانیم که ممکن است جنسیت کودک. اما معمولا اولین پس از 16 سونوگرافی در هفته به جنس کودک ، اگر چه این معنا نیست که این اطلاعات درست است.
> بارداری هفته به هفته های 27 بارداری هفته ، 28 و در هفته 29 بارداری هفته بارداری -- سه ماهه سوم بارداری
> بازی برای کودکان
> بارداری از هفته 24 بارداری هفته ، 25 بارداری و در هفته 26 هفته از بارداری
> توسعه توسط BEBE ماه کودک خود را یک ماه و نوزادان از 2 ماه
> کنترل در حاملگی وقتی که شما می توانید رابطه جنسی از کودک در سونوگرافی را -- که در هفته را به رابطه جنسی از کودک -- بارداری شسته و رفته
> بارداری هفته به هفته نهم ، هفته دهم ، یازدهم و دوازدهم بارداری
> . پاپ در ساحل با کودک من
> بارداری تا جمعه در هفته اول ، دوم ، سوم و چهارم بارداری -- سه ماهه اول بارداری بارداری
> قاعدگی در FAKE علائم حاملگی و بارداری -- چگونه از به رسمیت شناختن قاعدگی کاذب
> چگونه برای آموزش فرزند خود را به آموزش احمقانه احمقانه
> چگونه شروع به جامدات | خانواده
> مسابقه برای کودکان
> هفته 21 بارداری بارداری هفته ، 22 بارداری و در هفته 23 هفته از بارداری
> چه را به مهد کودک برای نوزاد ، به هنگام تولد -- همه چیز برای کودک ، تجهیزات گلخانه
> به عنوان یک کودک شنا | خانواده
> . چه کاری انجام دهید هنگامی که کودک شما نخواهد خورد
> چگونه می توان به شیر | خانواده
> چگونه شما می دانید من علائم باردار از بارداری در ماه اول شد -- ترشح از
> BABY از سال کودک یک است -- یک کودک از 13 ، 14 ماه و یک فرزند از 15 ماه
> چگونه برنامه ریزی سفر به ساحل را با یک کودک