Pariri aħjar għall-ħajja ta 'kuljum

Home Artikoli Lingwi

Saħħa

ParirtaÇ dwar is-saħħa bħal sintomi ta 'allerġiji, jirrikonoxxu, depressjoni trattament ta' l-alkoħoliżmu, mediċina aħjar għall-migranja. Kollox mill-ikel bnin għas-saħħa insurence.

---------------------------------------------------------

Zokkor invertit

Frott taz-zokkor flimkien ma l-għeneb misjuba fl-hekk imsejħa. zokkor invertit. Hija taħlita ta destrożju u levulożi, u gets fuq il-tħassir min-normal kannamieli, (sucrose). Għasel naturali huwa zokkor invertit.nvertni msejjaħ hekk għaliex huwa soluzzjoni ta zokkor tal-kannamieli (sucrose) lemin (+) attiva ottiċi, u meta jieqaf jaħdem sukrożju-zokkor l-għeneb (destrosju) u zokkor tal-frott (levulożi), taħlita tagħhom hija ottikament xellug (-) hija attiva. Dan ifisser li d-direzzjoni ta tfassal dawl polarizzat (invertirala) mill-lemin għax-xellug.
> Żejt essenzjali SMILJA Kif għandek tuża żjut essenzjali
> . Premenstrual Syndrome
> Ikel rikk fil Gorilla aċidu foliku, ikel rikk filaċidu foliku
> Attakk ażżma
> Kif biex iħaffu lmetaboliżmu
> . Kif jkollhom kunfidenza
> ? Xinhu dimenzja
> Kif biex jiġi kkalkulat jiem fertili tiegħek
> .. Dieta ananas
> Infart mijokardijaku Lewwel għajnuna għal attakk talqalb
> .. Kif tipproteġi lġilda tiegħek millxemx
> Il-batterju Proteus
> Butir jew marġerina Liema hija bsaħħitha
> Omega 3 fatty acids
> . Nutriment għallmuskoli tisħiħ
> ... Dieta Fast
> TEA għall-gotta u te għall-gerżuma, uġigħ fil-griżmejn - rimedju naturali għall-gotta u uġigħ fil-griżmejn, gerżuma
> Kif biex jittrattaw linfluwenza
> . Kif tevita qasir sightedness
> . L dieta ħaŜina hija waħda millkawżi ta depressjoni fil nisa