Nasihat yang terbaik untuk kehidupan seharian

Laman Utama Artikel Bahasa

Wang

Nasihat mengenai pemindahan wang, kadar pasaran, pinjaman, kad kredit, pindahan baki, penjimatan faedah yang tinggi, pinjaman faedah yang rendah.

---------------------------------------------------------

Bagaimana untuk mengekalkan kakitangan pekerja fail

Bagaimana untuk menyimpan data peribadi tentang u pengambilan pekerja-kurangnya satu permintaan pekerja majikan menyimpan rekod yang berhubungan dengan pekerjaan yang diwujudkan..
. Pekerjaan u sekurang-kurangnya satu permintaan pekerja majikan untuk menyimpan rekod yang berhubungan dengan pekerjaan yang diwujudkan di sini adalah beberapa tips yang harus ditemui di bahagian-bahagian yang berlainan fail peribadi pekerja / U
sebahagian b - dokumen yang berkaitan dengan calon yang memohon untuk kerja: / b
siap soal selidik peribadi, pengesahan penggajian terdahulu atau keterangan lain tempoh pekerjaan, perakuan siap sekolah dan universiti, bukti yang lain kelayakan yang diperlukan untuk melakukan kerja, laporan-laporan perubatan yang menunjukkan 1 kurang daripada kontra bagi kerja pada kedudukan yang baik kepada kajian-kajian permulaan - dokumen lain, jika terdapat 1 keperluan yang dikenakan oleh lain-lain peraturan;. CV calon persetujuan kepada pemprosesan data peribadi - Pilihan - / ul
b Bahagian B - Dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan dan semasa bekerja: / b
kontrak secara bertulis dan tanggungjawab yang timbul daripada kontrak, soal selidik peribadi untuk pekerja - atau jumlah selidik yang calon-calon dan kerja dan pekerja -, sijil tamat latihan keselamatan - latihan permulaan, berkala -; kenyataan untuk menentukan kandungan peraturan kerja dan membayar tuntutan untuk pendengaran dan maklumat mengenai keadaan pekerjaan pekerja, penyata pekerja bahawa yang ibu bapa atau penjaga seseorang kanak-kanak dengan niat untuk menggunakan kuasa di bawah kod untuk bekerja - atau kekurangan hasrat itu instrumen yang berkaitan untuk meningkatkan dengan kelayakan profesional kakitangan, dengan dokumen yang berkaitan dengan harta yang diamanahkan kepada pekerja yang itu kewajipan untuk kembali atau membuat surat untuk penganugerahan pekerja meninggalkan yang berkaitan untuk bersalin - keibuan, kebapaan, penjagaan untuk kanak-kanak -, surat penamatan pekerjaan -. notis supaya berubah - atau perubahan keadaan dalam mod 1 berbeza - dengan persetujuan pihak-pihak -, surat kredit, ganjaran atau penalti, laporan perubatan - pemeriksaan berkala, ujian - dan perjanjian tentang Larangan persaingan semasa penginapan yang permohonan pekerjaan, untuk 1 kerja individu jam pekerja; surat menyurat dengan yang organisasi perdagangan syarikat mewakili pekerja dalam hal pekerjaan, salinan notis pejabat untuk bekerja pada pekerjaan yang pekerja sebelum ini didaftarkan sebagai menganggur / ul
b BAHAGIAN C - dokumen yang berkaitan dengan penamatan pekerjaan. / b
notis penamatan atau pemberhentian kerja, salinan sijil pekerjaan yang dikeluarkan kepada pekerja, sijil aktiviti-aktiviti berkaitan pekerjaan untuk pampasan bagi kerja yang dilakukan sebagai hasil prosiding penguatkuasaan terhadap pekerja ; bersamaan dokumen yang berhubungan dengan pampasan untuk percutian yang tidak digunakan atau suatu permintaan bertulis bagi pensijilan buruh, bukan bersaing perjanjian selepas penamatan pekerjaan - jika membuat kesimpulan - .., perubatan berkaitan dengan kajian yang dijalankan selepas penamatan pekerjaan / ul
dokumen u yang terletak di bahagian-bahagian yang berlainan fail peribadi pekerja perlu disusun secara kronologi dan dinomborkan Setiap bahagian-bahagian ini harus mengandungi senarai lengkap mereka adalah dalam dokumen / u
u asas undang-undang. / u .
Menteri Dasar Buruh dan Sosial 28 Mei 1996 pada tahap rekod majikan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan dan kelakuan fail peribadi pekerja - OJ 1996, No. 62, perenggan 286, sebagaimana yang dipinda D - ...
> Polis rasuah
> Bagaimana untuk membuka Club untuk harijadi
> Dalam menjerang bir diciptakan

> Bagaimana untuk menulis surat
> Bagaimana pelan kewangan membantu |? Kewangan
> Bagaimana untuk menulis dan membuat aduan kepada agensi selepas kegagalan musim panas
> How to survive kemelesetan
> Bagaimana pemisahan perceraian
> siapa yang berhak kepada pencen yang masih hidup
> Adakah anda mempunyai Sakit mengandung selepas cuti bersalin?
> KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN prestasi perniagaan BORANG

> PERANAN PENGURUS Untuk menjadi
pengurus yang baik

> Siapa yang mempunyai hak untuk mendapat manfaat daripada Kumpulan Wang Sokongan Anak
> PEMBATALAN LUARBIASA TERHUTANG KEPADA FACEBOOK
> BAGAIMANA untuk berjaya dalam kehidupan
> PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
> CARA UNTUK MENJADI KAYA
> Bagaimana untuk menjadi seorang juruterbang
> KEHILANGAN KEUNTUNGAN

> untuk perkara yang dilakukan, keberkesanan pelaksanaan tugas