Këshilla të mira për jetën e përditshme

Home Artikuj Gjuhë

Para

Këshilla rreth transfertave të parave, normat e tregut, kreditë, kartat e kreditit, transferimin e bilancit, kursimet e larta të interesit, kreditë me interes të ulët.

---------------------------------------------------------

Artist i pavarur

Të merrni një artist i pavarur, artist i pavarur, dmth kur baza e punës së tij artistike ushtron të drejtën e tij të ketë buxhetin e tij paguajnë kontributet për sigurim pensional dhe invalidor dhe sigurimin shëndetësor. Si të bëhet një anëtar HZSU dhe të jenë të ligjshëm për pagesën e kontributeve për Pensional dhe invalidor dhe shëndetësor fondet e sigurimit nga Buxheti Qeveria kroate? Bazuar në një artist i pavarur Puna e tij artistike ka të drejtë për tu bërë një anëtar HZSU dhe të paraqesë kërkojmë që kontributet e tij në pensional dhe invalidor dhe shëndetin Sigurimi i paguar nga buxheti i qeverisë kroate, në qoftë se përmbush kriteret e përcaktuara në Rregullat e Procedurës dhe kushtet për njohja e të drejtave të artistëve të pavarur për të paguar kontributet Buxheti Qeveria kroate. Aplikimi për njohjen e të drejtave për pagesën e kontributeve do të dorëzohet në Profesionale Komisioni, nëpërmjet komunitetit kroat e artistëve të pavarur, në kohën prej 15 deri në 30 shtator të këtij viti. Me lëvizje të njohin të drejtën e pagesën e kontributeve, artist i pavarur duhet të paraqesin:
a rinisë personale dhe artistike, b një vërtetim i qëndrimit të përhershëm në Kroacia, c një listë të aktivitetit të artistëve publik primar artistë kreativitetit, së bashku me dokumentacionin për zbatimin e fundit 5 (pesë vjet, d një raport të titulluar artet Trade Association (s Lista e 4 paragrafi 1 këtij Urdhëresa të artit fillore kreativiteti në aplikanti që përmbush kriteret numerike nën këtë urdhëresë, e një certifikatë të administratës tatimore në shumën e të ardhurave për e fundit 3 (tre vjetësh (veç e veç për çdo vit, f një deklaratë e shuma totale e të ardhurave për të mësipërm 3 (tre vjet, g një kopje broshura janë duke punuar kopje të letërnjoftimit. Kërkesa zgjidh Komisioni ekspert, me miratimin e mëvonshëm të Ministrit të Kulturës. Profesionalisht Komisioni e konsideron krijimtarinë artistike dhe angazhimi publik aplikanti gjatë pesë viteve të fundit. Komisioni ka pesë anëtarë. . Si të bëhet një anëtar HZSU dhe të jenë të ligjshëm për pagesën e kontributeve për Pensional dhe invalidor dhe shëndetësor fondet e sigurimit nga Buxheti Qeveria kroate? Bazuar në një artist i pavarur Puna e tij artistike ka të drejtë për tu bërë një anëtar HZSU dhe të paraqesë kërkojmë që kontributet e tij në pensional dhe invalidor dhe shëndetin Sigurimi i paguar nga buxheti i qeverisë kroate, në qoftë se përmbush kriteret e përcaktuara në Rregullat e Procedurës dhe kushtet për njohja e të drejtave të artistëve të pavarur për të paguar kontributet Buxheti Qeveria kroate. Aplikimi për njohjen e të drejtave për pagesën e kontributeve do të dorëzohet në Profesionale Komisioni, nëpërmjet komunitetit kroat e artistëve të pavarur, në kohën prej 15 deri në 30 shtator të këtij viti. Me lëvizje të njohin të drejtën e pagesën e kontributeve, artist i pavarur duhet të paraqesin:
a rinisë personale dhe artistike, b një vërtetim i qëndrimit të përhershëm në Kroacia, c një listë të aktivitetit të artistëve publik primar artistë kreativitetit, së bashku me dokumentacionin për zbatimin e fundit 5 (pesë vjet, d një raport të titulluar artet Trade Association (s Lista e 4 paragrafi 1 këtij Urdhëresa të artit fillore kreativiteti në aplikanti që përmbush kriteret numerike nën këtë urdhëresë, e një certifikatë të administratës tatimore në shumën e të ardhurave për e fundit 3 (tre vjetësh (veç e veç për çdo vit, f një deklaratë e shuma totale e të ardhurave për të mësipërm 3 (tre vjet, g një kopje broshura janë duke punuar kopje të letërnjoftimit. Kërkesa zgjidh Komisioni ekspert, me miratimin e mëvonshëm të Ministrit të Kulturës. Profesionalisht Komisioni e konsideron krijimtarinë artistike dhe angazhimi publik aplikanti gjatë pesë viteve të fundit. Komisioni ka pesë anëtarë.
> Si të jetë një shef i madh
> Si të krijoni një kooperativës sociale
> .? Çfarë është deficiti
> Si për të ndaluar sharjet
> Si të merren me stresin
> Si për tiu përgjigjur pyetjeve për intervistë
> Si të sigurtë përdorni ATM
> Si të dërgoni e tatim
> Si të jetë alfa
> Si të sillemi në praktikën e studentëve dhe të diplomuarit
> kafshatë Industries shijshme për kompanitë e jashtme
> Si të mos jetë i mërzitur në punë
> Si të kurseni për ushqim
> Si për të përmirësuar atmosferën në punë
> Si për të kontrolluar stresin në punë
> Si të shkruani një letër
> Si për të kritikuar, për të mos u kritikuar
> Si për të ndarë punën nga jeta private
> Si për të bërë një numër identifikues tatimor
> Si të bëhet një freelancer